Khai bổ sung hóa đơn thay thế, nếu không ảnh hưởng tiền thuế chỉ cần nộp Bản giải trình

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
963
125
43
webketoan.com.vn
Công văn số 48317/CTHN-TTHT ngày 5/10/2022 của Cục Thuế TP. Hà Nội về việc kê khai thuế đối với hóa đơn thay thế.

Đối với các hóa đơn cũ được xuất theo Nghị định 51/2010/NĐ-CP và Nghị định 04/2014/NĐ-CP , nếu sau khi đã chuyển sang áp dụng HĐĐT mới phát hiện sai sót thì Công ty xử lý theo hướng dẫn tại khoản 6 Điều 12 Thông tư 78/2021/TT-BTC.

Theo đó, Công ty và khách hàng phải lập văn bản thỏa thuận ghi rõ sai sót, đồng thời Công ty lập thông báo Mẫu số 04/SS-HĐĐT ban hành kèm Nghị định 123/2020/NĐ-CP gửi cơ quan thuế và xuất HĐĐT thay thế.

Việc khai bổ sung HĐĐT thay thế được thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 47 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH13 và khoản 4 Điều 7 Nghị định 126/2020/NĐ-CP. Theo đó, lưu ý, trường hợp việc khai bổ sung không làm thay đổi nghĩa vụ thuế thì Công ty chỉ cần nộp Bản giải trình khai bổ sung và các tài liệu có liên quan, miễn nộp Tờ khai bổ sung.

Nguồn: LuatVietnam.net
 
Khóa học Quản trị dòng tiền

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA