Khai nộp thuế vãng lai với hoạt động xây dựng

  • Thread starter lengocling
  • Ngày gửi
L

lengocling

Sơ cấp
22/10/09
32
2
8
hà nội
Theo quy định tại điểm c.1 khoản 3 điều 13 thông tư 80/2021 quy định:
"Người nộp thuế là nhà thầu xây dựng, ký hợp đồng trực tiếp với chủ đầu tư để thi công công trình xây dựng tại tỉnh khác với nơi có trụ sở chính của người nộp thuế, bao gồm cả công trình, hạng mục công trình xây dựng liên quan tới nhiều tỉnh thì người nộp thuế thực hiện khai thuế giá trị gia tăng của các công trình, hạng mục công trình đó với cơ quan thuế nơi có công trình xây dựng"

Lưu ý thay đổi so với trước đây: người nộp thuế không ký trực tiếp hợp đồng với chủ đầu tư nhưng có thi công công trình ngoại tỉnh thì cũng phải kê khai và nộp thuế vãng lai

Số thuế giá trị gia tăng phải nộp cho từng tỉnh của hoạt động xây dựng bằng (=) doanh thu chưa có thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động xây dựng tại từng tỉnh nhân (x) với 1%

Khai thuế: theo mẫu số 05/GTGT ban hành kèm theo thông tư 80/2021

Nộp thuế: vào ngân sách nhà nước tại tỉnh nơi có công trình xây dựng
 
Sửa lần cuối:
Khóa học Quản trị dòng tiền

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA