Dịch vụ môi giới cho DNCX được hưởng thuế GTGT 0%

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
765
125
43
webketoan.com.vn
Công văn số 46742/CTHN-TTHT ngày 23/9/2022 của Cục Thuế TP. Hà Nội về thuế suất thuế GTGT đối với hoạt động môi giới hưởng hoa hồng.

Theo quy định tại khoản 2 Điều 9 Thông tư 219/2013/TT-BTC , trường hợp Công ty cung cấp dịch vụ môi giới (hưởng hoa hồng) cho DNCX và dịch vụ được tiêu dùng trong khu chế xuất thì được hưởng thuế GTGT 0%.

Tuy nhiên, trường hợp Công ty cung cấp dịch vụ môi giới cho doanh nghiệp nội địa hoặc doanh nghiệp nước ngoài nhưng dịch vụ được thực hiện và tiêu dùng tại Việt Nam thì không được hưởng thuế GTGT 0%, phải chịu thuế GTGT 10%.

Nguồn: LuatVietnam.net
 
Webketoan PRO

Xem nhiều