Tổ chức triển lãm, biên dịch cho DNCX trong nội địa không được miễn thuế GTGT

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
963
125
43
webketoan.com.vn
Công văn số 47692/CT-TTHT ngày 20/6/2019 của Cục Thuế TP. Hà Nội về thuế suất thuế GTGT các dịch vụ cung cấp cho DNCX.

Trường hợp Công ty ký hợp đồng với DNCX để cung cấp dịch vụ biên dịch, phiên dịch, tư vấn, dàn dựng gian hàng triển lãm, nếu địa điểm tiêu dùng dịch vụ ở trong khu phi thuế quan và đáp ứng điều kiện tại Điều 9 Thông tư 219/2013/TT-BTC
status2
thì được xem là dịch vụ xuất khẩu và hưởng thuế GTGT 0%.

Ngược lại, nếu địa điểm tiêu dùng dịch vụ ở ngoài khu phi thuế quan thì không được xem là dịch vụ xuất khẩu và phải áp dụng thuế GTGT 10%.


Nguồn: LuatVietnam.net
 
Khóa học Quản trị dòng tiền

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA