Về điều kiện hưởng thuế GTGT 0% khi cung ứng dịch vụ cho nước ngoài

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
765
125
43
webketoan.com.vn
Công văn số 50816/CTHN-TTHT ngày 20/10/2022 của Cục Thuế TP. Hà Nội trả lời vướng mắc về chính sách thuế GTGT.

Cục thuế TP. Hà Nội lưu ý, đối với dịch vụ cung ứng cho khách hàng nước ngoài chỉ được hưởng thuế GTGT 0% nếu đồng thời đáp ứng các điều kiện tại điểm b khoản 2 Điều 9 Thông tư 219/2013/TT-BTC và không thuộc các trường hợp nêu tại khoản 2 Điều 1 Thông tư 130/2016/TT-BTC.

Nguồn: LuatVietnam.net
 
Webketoan PRO

Xem nhiều