Về việc đăng ký hóa đơn và khai nộp thuế cho hợp đồng hợp tác kinh doanh

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
963
125
43
webketoan.com.vn
Công văn số 1708/TCT-CS ngày 12/5/2023 của Tổng cục Thuế về chính sách thuế.

Theo Tổng cục Thuế, trường hợp một bên hợp tác kinh doanh đã được Cục thuế địa phương cấp MST để khai nộp thay cho hợp đồng hợp tác kinh doanh theo quy định tại điểm b khoản 6 Điều 7 Thông tư 105/2020/TT-BTC thì thực hiện đăng ký sử dụng HĐĐT theo Điều 15 Nghị định 123/2020/NĐ-CP và kê khai thuế riêng cho hợp đồng hợp tác kinh doanh theo quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 7 Nghị định 126/2020/NĐ-CP.

Nguồn: LuatVietnam.net
 
Khóa học Quản trị dòng tiền

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA