Hóa đơn phải thể hiện chi tiết chủng loại hàng hóa nếu bán mặt hàng có nhiều chủng loại

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
765
125
43
webketoan.com.vn
Công văn số 52117/CTHN-TTHT ngày 28/10/2022 của Cục Thuế TP. Hà Nội quy định về hóa đơn điện tử.

Cục thuế TP. Hà Nội lưu ý, việc lập HĐĐT khi bán hàng hóa, dịch vụ được thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định 123/2020/NĐ-CP.

Trường hợp doanh nghiệp bán hàng hóa có nhiều chủng loại khác nhau thì tên hàng hóa trên hóa đơn phải thể hiện chi tiết đến từng chủng loại (điểm a khoản 6 Điều 10 Nghị định 123/2020/NĐ-CP).

Nguồn: LuatVietnam.net
 
Webketoan PRO

Xem nhiều