Nhập nguyên liệu SXXK từ kho ngoại quan có được miễn thuế

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
963
125
43
webketoan.com.vn
Công văn số 4201/TCHQ-TXNK ngày 6/10/2022 của Tổng cục Hải quan về việc xử lý thuế hàng SXXK.

Tổng cục Hải quan cho rằng "kho ngoại quan" đáp ứng định nghĩa về khu phi thuế quan theo khoản 1 Điều 4 Luật thuế XNK số 107/2016/QH13 đồng thời là khu vực hải quan riêng theo quy định tại khoản 4 Điều 3 Luật Quản lý ngoại thương số 05/2017/QH14 và quan hệ mua bán, trao đổi hàng hóa giữa kho ngoại quan với bên ngoài được coi là xuất khẩu, nhập khẩu.

Do đó, trường hợp doanh nghiệp nhập khẩu hàng hóa từ kho ngoại quan vào nội địa nhằm mục đích sản xuất xuất khẩu và đáp ứng điều kiện tại Điều 12 Nghị định 134/2016/NĐ-CP (sửa đổi tại khoản 6 Điều 1 Nghị định 18/2021/NĐ-CP) thì được miễn thuế nhập khẩu, không thu thuế GTGT.

Nguồn: LuatVietnam.net
 
Khóa học Quản trị dòng tiền

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA