Tra cứu trực tuyến thông tin HĐĐT phải biết mã số của hóa đơn

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
817
120
43
webketoan.com.vn
Công văn số 4552/TCT-QLRR ngày 6/12/2022 của Tổng cục Thuế về việc cung cấp thông tin hóa đơn điện tử theo mặt hàng nhập khẩu.

Tổng cục Thuế cho biết, căn cứ điểm a khoản 6 Điều 10 Nghị định 123/2020/NĐ-CP và thực tế ghi nhận thông tin bán hàng hóa, dịch vụ của các doanh nghiệp trong nước thì tên hàng hóa, dịch vụ trên HĐĐT không được ghi nhận theo Danh mục hàng hóa XNK (không có các thông tin phân loại, thành phần, tính chất lý, hóa, tính năng, công dụng của hàng hóa) nên Tổng cục Thuế không thể tra cứu và cung cấp HĐĐT cho cơ quan Hải quan dựa theo tên hàng.

Hiện nay, Cổng thông tin HĐĐT cũng chỉ đáp ứng việc khai thác thông tin hóa đơn bằng hình thức tra cứu theo mã số hóa đơn vì vậy trường hợp cần, cơ quan Hải quan có thể truy cập và tra cứu theo mã số hóa đơn.

Nguồn: LuatVietnam.net
 
Lộ trình trở thành Kế toán quản trị chuyên nghiệp

Xem nhiều

Webketoan PRO