Hướng dẫn kê khai mã số HS và thuế XNK kể từ 30/12/2022

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
965
126
43
webketoan.com.vn
Công văn số 5731/TCHQ-TXNK ngày 29/12/2022 của Tổng cục Hải quan về việc thực hiện Thông tư số 31/2022/TT-BTC ngày 08/6/2022.

Tổng cục Hải quan lưu ý, kể từ ngày 30/12/2022, việc phân loại, xác định mã số hàng hóa sẽ chính thức áp dụng theo Danh mục hàng hóa XNK và 6 Quy tắc tổng quát ban hành tại Thông tư 31/2022/TT-BTC và tham khảo Chú giải chi tiết HS 2022 đính kèm Công văn số 4891/TCHQ-TXNK ngày 17/11/2022.

Về mức thuế, kể từ ngày 30/12/2022 cho đến khi có Nghị định mới về các Biểu thuế, vẫn áp dụng mức thuế xuất khẩu, nhập khẩu theo các Biểu thuế hiện hành được tổng hợp tại Phụ lục 1, Phụ lục 2 đính kèm Công văn này.

Trong đó, Phụ lục 1 gồm các Biểu thuế được sắp xếp theo thứ tự như sau: Biểu thuế xuất khẩu (Mục 1); Thuế suất nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan (Mục 2); Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi (Mục 3); Biểu thuế nhập khẩu thông thường (Mục 4).

Riêng đối với các mã số hàng hóa tại Phụ lục 1 có mức thuế được ghi chú là "KBTC" thì doanh nghiệp tiếp tục tra cứu mức thuế tại Phụ lục 2 theo nguyên tắc: áp dụng thuế suất cho các mã số tại cột 1 theo mức thuế suất quy định tại cột 4 tương ứng với các mã số tại cột 3.

Về áp dụng các mức thuế xuất khẩu ưu đãi, thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt trong khuôn khổ các FTA song phương, đa phương, doanh nghiệp thực hiện tra cứu và áp dụng các mức thuế theo đúng quy định tại các Nghị định ban hành các Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt có hiệu lực thực hiện từ ngày 30/12/2022.

Nguồn: LuatVietnam.net
 
Khóa học Quản trị dòng tiền

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA