Thuế xuất nhập khẩu gồm những loại nào? Căn cứ và thời điểm tính thuế xuất nhập khẩu

  • Thread starter Phần mềm BRAVO
  • Ngày gửi
Phần mềm BRAVO

Phần mềm BRAVO

Đối tác đồng hành

1. Các loại thuế trong luật thuế xuất nhập khẩu

Hiện nay, trong hoạt động xuất nhập khẩu có rất nhiều loại thuế mà không phải ai cũng biết. Dưới đây là toàn bộ các loại thuế trong luật thuế xuất nhập khẩu, cụ thể:

1.1. Thuế xuất khẩu

Đây là loại thuế được đánh vào các loại mặt hàng mà quốc gia đó muốn hạn chế xuất khẩu. Mục đích mang lại là tạo sự cân bằng, bình ổn giá trong nước và bảo vệ nguồn cung trong nước.

1.2. Thuế nhập khẩu

Thuế nhập khẩu thông thường: được áp dụng với các loại hàng hóa nhập khẩu đã quy định tại QĐ số 45/2017/QĐ-TTg. Theo quy định, thuế suất thông thường = 150% thuế suất ưu đãi của mặt hàng tương ứng. Tại Điều 10 của Luật này, Chính phủ đã quyết định: trong trường hợp thuế suất ưu đãi bằng 0% thì sẽ áp dụng mức thuế suất thông thường.

Thuế nhập khẩu ưu đãi: được áp dụng đối với các loại hàng hóa nhập khẩu xuất xứ từ nước/ lãnh thổ thực hiện đối xử tối huệ quốc (MFN/WTO) trong quan hệ thương mại với Việt Nam. Hoặc các loại hàng hóa từ khu phi thuế quan nhập khẩu vào thị trường trong nước và đáp ứng điều kiện xuất xứ, vùng lãnh thổ thực hiện đối xử tối huệ quốc trong mối quan hệ thương mại với Việt Nam.

Thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt: áp dụng với các loại hàng hóa nhập khẩu có xuất xứ từ các nước có thỏa thuận ưu đãi đặc biệt về thuế nhập khẩu trong mối quan hệ thương mại với Việt Nam. Hoặc các loại hàng hóa từ khu phi thuế quan nhập khẩu vào thị trường trong nước đáp ứng điều kiện xuất xứ từ các nước đã có thỏa thuận ưu đãi đặc biệt về thuế nhập khẩu trong quan hệ thương mại với Việt Nam.

1.3. Thuế giá trị gia tăng (VAT)

Thuế VAT được biết đến là thuế tính trên giá trị tăng thêm của hàng hóa và các dịch vụ phát sinh trong quá trình sản xuất, lưu thông đến tiêu dùng. Trong đó, đối tượng chịu thuế sẽ là các loại hàng hóa, dịch vụ cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng ở Việt Nam (ngoại trừ các đối tượng quy định tại Điều 5 của Luật này).

1.4. Thuế chống bán phá giá

Đây là loại thuế nhập khẩu bổ sung, được áp dụng với các loại hàng hóa bán phá giá nhập khẩu vào thị trường Việt Nam. Điều này gây ra thiệt hại đáng kể cho ngành sản xuất trong nước và tệ hơn là ngăn cản sự phát triển của ngành.

Điều kiện áp dụng

Các loại hàng hóa nhập khẩu bán phá giá tại Việt Nam và biên độ bán phá giá phải được xác định cụ thể.

Trình trạng bán phá giá hàng hóa chính là nguyên nhân cản trở sự phát triển của ngành sản xuất trong nước.

2. Căn cứ và thời điểm tính thuế xuất nhập khẩu


Cách tính thuế xuất nhập khẩu không quá phức tạp nhưng nếu bạn đọc không tập trung thì có thể sẽ đưa ra cách tính sai. Dưới đây là phương pháp tính đang được áp dụng phổ biến nhất. Cụ thể:

2.1. Căn cứ tính thuế

Dựa vào số lượng từng loại mặt hàng theo thực tế xuất, nhập khẩu được ghi đầy đủ trong tờ khai hải quan.

Chi tiết giá tính thuế của từng mặt hàng.

Thuế suất của từng mặt hàng.

Các tỷ giá tính thuế.

Loại đồng tiền để nộp thuế.

Chi tiết mức thuế tuyệt đối tính trên một đơn vị hàng hóa (đối với mặt hàng áp dụng thuế tuyệt đối).

2.2. Chi tiết về trị giá tính thuế và thuế suất

Đối với các loại hàng hóa xuất khẩu: trị giá thuế chính là giá bán của hàng hóa tính đến cửa khẩu, không bao gồm phí bảo hiểm quốc tế (I) và phí vận tải quốc tế (F) => giá FOB.

Đối với trường hợp là hàng hóa nhập khẩu: giá tính thuế là giá thực tế phải trả đến cửa khẩu nhập đầu tiên - giá CIF.

Chi phí tính giá thuế được tính bằng đồng Việt Nam, nếu sử dụng đồng ngoại tệ thì sẽ được quy đổi từ ngoại tệ sang đồng Việt Nam. Và tỷ giá sẽ được cập nhật theo tỷ giá mua vào mà Ngân hàng nhà nước công bố.

Theo quy định của Bộ Tài Chính ban hành, thuế suất thuế xuất khẩu đã quy định rõ ràng cho từng loại mặt hàng theo biểu thuế xuất khẩu.

2.3. Chi tiết công thức tính thuế xuất nhập khẩu

- Công thức tính cho mặt hàng áp dụng thuế suất theo tỷ lệ phần trăm:

Thuế xuất nhập khẩu phải nộp = Lượng hàng hóa xuất, nhập khẩu thực tế * Trị giá tính thuế trên mỗi đơn vị * Thuế suất thuế xuất nhập khẩu​
- Công thức tính cho mặt hàng áp dụng theo thuế suất tuyệt đối:

Thuế xuất nhập khẩu phải nộp = Lượng hàng hóa xuất, nhập khẩu thực tế * Mức thuế tuyệt đối trên một đơn vị​
 
Khóa học Quản trị dòng tiền

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA