Khoản giảm giá hàng nhập khẩu để dùng thử không được trừ khi tính thuế nhập khẩu

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
963
125
43
webketoan.com.vn
Công văn số 140/TCHQ-TXNK ngày 10/1/2023 của Tổng cục Hải quan về việc xét giảm giá hàng nhập khẩu.

Tổng cục Hải quan cho rằng, trường hợp hàng hóa nhập khẩu được giảm giá vì là hàng "Demo Unit" (tạm dịch là hàng dùng thử) thì không thuộc các loại giảm giá được trừ khi tính thuế nhập khẩu theo quy định tại tiết d.1.1 điểm đ khoản 2 Điều 15 Thông tư 39/2015/TT-BTC.

Ngoài ra, trường hợp trong hợp đồng mua bán và các chứng từ kèm theo không thể hiện lý do của khoản giảm giá hàng nhập khẩu thì Hải quan cũng không có cơ sở xác định thuộc loại giảm giá được trừ khi tính thuế nhập khẩu theo quy định tại tiết d.2 điểm d khoản 2 Điều 15 Thông tư 39/2015/TT-BTC .

Về thủ tục, hồ sơ đề nghị xem xét khoản giảm giá của doanh nghiệp nếu thiếu một trong các tài liệu sau đây sẽ không được chấp nhận:

- Bảng công bố giảm giá của người bán (quy định tại tiết d.2 điểm d khoản 2 Điều 15 Thông tư 39/2015/TT-BTC).

- Bảng kê theo dõi thực tế việc nhập khẩu hàng hóa (mẫu số 01/GG/2015 Phụ lục II Thông tư 39/2015/TT-BTC) đối với trường hợp hàng hóa cùng một hợp đồng được nhập khẩu theo 02 tờ khai khác nhau.

Nguồn: LuatVietnam.net
 
Khóa học Quản trị dòng tiền

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA