Phí mở L/C (tín dụng thư) thuộc diện chịu thuế GTGT

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
963
125
43
webketoan.com.vn
Công văn số 3868/CTHN-TTHT ngày 6/2/2023 của Cục Thuế TP. Hà Nội về thuế suất thuế GTGT đối với hoạt động thư tín dụng L/C.

Theo hướng dẫn của Tổng cục Thuế tại Công văn số 1606/TCT-DNL ngày 22/4/2020, thư tín dụng (L/C) là hình thức cung ứng dịch vụ thanh toán, do vậy sẽ không thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT, các ngân hàng khi phát sinh hoạt động cấp L/C sẽ phải kê khai, nộp thuế GTGT.

Nguồn: LuatVietnam.net
 
Khóa học Quản trị dòng tiền

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA