Cách xác định thuế TNCN phân bổ cho chi nhánh, địa điểm kinh doanh ngoài tỉnh

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
921
121
43
webketoan.com.vn
Công văn số 4418/CTHN-TTHT ngày 9/2/2023 của Cục Thuế TP. Hà Nội về việc kê khai, phân bổ thuế TNCN theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC.

Theo quy định tại Điều 12 Thông tư 80/2021/TT-BTC, trường hợp doanh nghiệp có chi nhánh, địa điểm kinh doanh ở nhiều tỉnh thành thực hiện hạch toán tập trung thì phải kê khai, tính, phân bổ thuế TNCN cho các tỉnh thành có chi nhánh, địa điểm kinh doanh.

Số thuế TNCN phải phân bổ cho từng tỉnh thành được xác định theo số thuế thực tế đã khấu trừ của từng cá nhân người lao động. Trường hợp người lao động được điều chuyển, luân chuyển thì căn cứ thời điểm trả thu nhập, người lao động đang làm việc tại tỉnh nào thì số thuế TNCN khấu trừ phát sinh được tính cho tỉnh đó.

Chi tiết về phương pháp phân bổ, thủ tục kê khai, nộp thuế TNCN thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 19 Thông tư 80/2021/TT-BTC .

Nguồn: LuatVietnam.net
 
Lộ trình trở thành Kế toán quản trị chuyên nghiệp

Xem nhiều