Kiểm toán - Thử nghiệm kép (dual- purpose test)

  • Thread starter Hà Duyên 02
  • Ngày gửi
Hà Duyên 02

Hà Duyên 02

Sơ cấp
27/2/23
2
0
1
21
Dạ em chào anh chị em có tìm hiểu về thử nghiệm kép. Em muốn hỏi khi nào thì Kiểm toán viên thực hiện thử nghiệm kép và điều kiên thực hiện?
Theo em:
-Thử nghiệm kép được thực hiện trong quá trình thử nghiệm kiểm soát nhằm kiểm tra tính hữu hiệu của hoạt động kiểm soát đồng thời sử dụng trong việc phát hiện các sai sót tài chình.
- Thử nghiệm kép được thực hiện trong trường hợp Kiểm toán viên thực hiện thử nghiệm cơ bản trong giai đoạn giữa kì. Nhằm cung cấp cơ sở hợp lý cho việc mở rộng các kết luận kiểm toán từ giữa kỳ cho đến cuối kỳ.
Mong anh chị trợ giúp. Em cảm ơn
 

Similar threads

Xem nhiều

Webketoan PRO