Chi phí mua công cụ, dụng cụ vẫn được hạch toán dần theo thời hạn tối đa 3 năm

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
965
126
43
webketoan.com.vn
Công văn số 30589/CTHN-TTHT ngày 29/6/2022 của Cục Thuế TP. Hà Nội về việc phân bổ chi phí công cụ, dụng cụ.

Quy định về phân bổ công cụ, dụng cụ hiện nay vẫn đang áp dụng theo điểm d khoản 2 Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC.

Theo đó, đối với công cụ, dụng cụ không đáp ứng đủ điều kiện xác định là tài sản cố định thì chi phí mua công cụ, dụng cụ này được phân bổ dần vào chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ nhưng tối đa không quá 3 năm.

Nguồn: LuatVietnam.net
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
M

MyVNTax

Sơ cấp
10/6/22
2
1
3
30
Chỗ này cần làm theo quy định về kế toán trong Thông tư 200/2014/TT-BTC (Điều 26) nữa:
"đ) Đối với các công cụ, dụng cụ có giá trị nhỏ khi xuất dùng cho sản xuất, kinh doanh phải ghi nhận toàn bộ một lần vào chi phí sản xuất, kinh doanh.
e) Trường hợp công cụ, dụng cụ, bao bì luân chuyển, đồ dùng cho thuê xuất dùng hoặc cho thuê liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh trong nhiều kỳ kế toán thì được ghi nhận vào tài khoản 242 “Chi phí trả trước” và phân bổ dần vào chi phí sản xuất, kinh doanh."
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA