Hàng thuê gia công tại khu phi thuế quan không được hoàn lại thuế nhập khẩu

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
964
124
43
webketoan.com.vn
Công văn số 940/TCHQ-TXNK ngày 6/3/2023 của Tổng cục Hải quan về việc hoàn thuế nhập khẩu.

Theo quy định tại Điều 10 Nghị định 134/2016/NĐ-CP (sửa đổi tại khoản 4 Điều 1 Nghị định 18/2021/NĐ-CP ), trường hợp doanh nghiệp giao một phần hoặc toàn bộ hàng hóa nhập gia công để thuê gia công lại tại khu phi thuế quan thì hàng hóa thuê gia công lại được miễn thuế xuất khẩu nhưng phải nộp thuế nhập khẩu khi nhận lại thành phẩm thuê gia công.

Số thuế nhập khẩu đã nộp khi nhận lại thành phẩm gia công từ khu phi thuế quan không được xét hoàn thuế kể cả trường hợp sau đó thành phẩm thuê gia công được xuất khẩu ra nước ngoài.

Nguồn: LuatVietnam.net
 
Khóa học Quản trị dòng tiền

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA