Hồ sơ hoàn thuế XNK được phân loại theo quy định nào?

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
963
125
43
webketoan.com.vn
Công văn số 1876/TCHQ-TXNK ngày 21/4/2023 của Tổng cục Hải quan về việc phân loại hồ sơ hoàn thuế.

Tổng cục Hải quan lưu ý, về nguyên tắc, việc phân loại hồ sơ hoàn thuế xuất khẩu, nhập khẩu (hồ sơ hoàn thuế trước hoặc hồ sơ kiểm tra trước hoàn thuế) được căn cứ theo quy định tại Điều 73 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14, Điều 22 Nghị định 126/2020/NĐ-CP và Điều 26 Thông tư 81/2019/TT-BTC .

Trường hợp doanh nghiệp muốn được công nhận doanh nghiệp ưu tiên để hưởng các ưu đãi về thuế (trong đó có ưu đãi về áp dụng thủ tục hoàn thuế trước, kiểm tra sau) thì nghiên cứu quy định về điều kiện công nhận doanh nghiệp ưu tiên và chế độ ưu tiên được quy định tại Luật Hải quan số 54/2014/QH13 và Nghị định số 08/2015/NĐ-CP.

Nguồn: LuatVietnam.net
 
Khóa học Quản trị dòng tiền

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA