Về việc thay thế mẫu biểu báo cáo kết quả thanh tra người nộp thuế có rủi ro thuế, hóa đơn

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
963
125
43
webketoan.com.vn
Công văn số 2607/TCT-TTKT ngày 26/6/2023 của Tổng cục Thuế về việc tổng hợp các báo cáo liên quan đến hóa đơn có căn cứ hết hiệu lực thi hành.

Tổng cục Thuế yêu cầu Cục thuế các tỉnh báo cáo chi tiết kết quả thanh tra người nộp thuế có rủi ro cao về thuế, hóa đơn bằng Mẫu số 01 đính kèm văn bản này, thay thế các mẫu cũ hướng dẫn tại Công văn số 3928/TCT-TTKT ngày 18/9/2020; Công văn số 3710/TCT-TTr ngày 4/11/2013; Công văn số 474/TCT-KK ngày 18/2/2014 do căn cứ ban hành các Công văn này đã hết hiệu lực.

Nguồn: LuatVietnam.net
 
Khóa học Quản trị dòng tiền

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA