OKR (Objectives and Key Results) & KPI (Key Performance Indicator)

M

MINA

Quảng cáo/Tài Trợ
Thành viên BQT
Quản lý cao cấp
12/11/03
4,025
410
83
46
Ninh Thuận
Khóa học Quản trị dòng tiền

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA