Các ưu đãi thuế TNDN dành cho dự án sản xuất phần mềm

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
964
124
43
webketoan.com.vn
Công văn số 8442/CTHN-TTHT ngày 1/3/2023 của Cục Thuế TP. Hà Nội về thời gian miễn giảm thuế TNDN.

Trường hợp Công ty có dự án đầu tư mới trong lĩnh vực sản xuất phần mềm, nếu đáp ứng điều kiện quy định sẽ được ưu đãi thuế TNDN với thuế suất 10% trong thời hạn 15 năm (theo điểm b khoản 1 Điều 11) và miễn thuế 4 năm, giảm 50% thuế trong 9 năm tiếp theo (theo khoản 1 Điều 12 Thông tư 96/2015/TT-BTC).

Trong đó, thời gian ưu đãi thuế suất được tính liên tục từ năm đầu tiên dự án có doanh thu; thời gian miễn, giảm thuế được tính liên tục từ năm đầu tiên dự án có thu nhập chịu thuế.

Nguồn: LuatVietnam.net
 
Khóa học Quản trị dòng tiền

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA