Về điều kiện ưu đãi thuế TNDN đối với dự án sản xuất phần mềm

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
622
117
43
webketoan.com.vn
Công văn số 4476/CTTPHCM-TTHT ngày 10/5/2021 của Cục Thuế TP. HCM về chính sách thuế.

Cục thuế TP. HCM lưu ý, hoạt động sản xuất phần mềm chỉ được ưu đãi thuế TNDN theo khoản 1 Điều 11, khoản 1 Điều 12 Thông tư 96/2015/TT-BTC nếu đáp ứng quy trình sản xuất phần mềm theo quy định tại Thông tư 13/2020/TT-BTTTT và sản phẩm phần mềm sản xuất ra thuộc danh mục tại Thông tư 09/2013/TT-BTTTT.

Trường hợp doanh nghiệp thực hiện thêm hoạt động kinh doanh khác không thuộc hoạt động sản xuất phần mềm thì phải hạch toán riêng, khai nộp đầy đủ thuế TNDN.

Nguồn: LuatVietnam.net
 
Webketoan PRO - Tài khoản chuyên sâu cho nhà kế
Webketoan VNews - Bảng tin nghiệp vụ bằng video
PACE CFO - GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH
Học kế toán online cùng Webketoan

Xem nhiều