Hướng dẫn về việc hàng bán trả lại và giảm giá hàng bán

  • Thread starter cuongtkcm
  • Ngày gửi
C

cuongtkcm

Sơ cấp
21/2/08
2
0
1
47
Cà Mau
#1
Trong trường hợp đơn vị đã gia hóa đơn bán hàng GTGT,cho đơn vị là nước ngoài từ tháng trước, năm trước dựa trên hợp đồng kinh tế xuất khẩu đã được ký kết. nay sau khi kiểm tra phát hiện mẫu mã, chất lượng không đảm bảo. phía khách hàng trả lại hàng cho đơn vị hoặc đơn vị đã đồng ý giảm giá cho lô hàng đã gia hóa đơn.
vậy xin hỏi việc làm đó có đúng không? và việc điều chỉnh hóa đơn khi hàng bán bị trả lại, giảm giá hàng bán khi đó sẽ như thế nào? xin diễn đàn hoặc các bạn nào biết chỉ dùm, Tôi Cám ơn nhiều.
Ngoài ra, nếu có thể , xin cho tôi xin một sơ đồ mẫu về việc lập và lưu chuyển chứng từ xuất khẩu hàng hóa nhé.
 
ThanhGiong

ThanhGiong

OnlyLov3
11/1/08
395
9
0
Hải Dương thân yêu!
#2
Trong trường hợp đơn vị đã gia hóa đơn bán hàng GTGT,cho đơn vị là nước ngoài từ tháng trước, năm trước dựa trên hợp đồng kinh tế xuất khẩu đã được ký kết. nay sau khi kiểm tra phát hiện mẫu mã, chất lượng không đảm bảo. phía khách hàng trả lại hàng cho đơn vị hoặc đơn vị đã đồng ý giảm giá cho lô hàng đã gia hóa đơn.
vậy xin hỏi việc làm đó có đúng không?
Việc làm này đúng
và việc điều chỉnh hóa đơn khi hàng bán bị trả lại, giảm giá hàng bán khi đó sẽ như thế nào? xin diễn đàn hoặc các bạn nào biết chỉ dùm, Tôi Cám ơn nhiều.
1. Trường hợp bên khách ngoại trả lại hàng (hàng bán bị trả lại):
+ H. toán giá vốn: Nợ 156 /Có 632 (đơn giá vốn tương ứng khi xuất)
+ H. toán thanh toán với khách ngoại về số tiền của hàng bị trả lại.
Nợ 531 (tỷ giá thực tế) đơn giá n. tệ là đơn giá khi xuất hàng
N? 635 (Lỗ tg)
Có 131 (or 1122) (tỷ giá ghi sổ - pp bq gq, NTXT-NSXT)
or Có 515 (lãi tg).
Kê khai thuế: bảng kê thuế GTGT đầu ra Thuế suất 0%, phải kê đầy đủ các cột và kê doanh số âm
+ Nếu có các CP phát sinh (chuyển tiền...) liên quan đến việc hàng bị trả lại trên thì:
Nợ 641/Có 111,112...
+ Cuối tháng k/c d thu bán hàng bị trả lại: Nợ 511/Có 531.
2. Trường hợp giảm giá cho khách ngoại:
+ H. toán thanh toán với khách ngoại về số tiền giảm giá.
Nợ 532 (tỷ giá thực tế) số ngoại tệ tương đương giảm giá cho khách ngoại
Nợ 635 (Lỗ tg)
Có 131 (or 1122) (tỷ giá ghi sổ - pp bq gq, NTXT-NSXT)
or Có 515 (lãi tg).
Kê khai thuế: bảng kê thuế GTGT đầu ra Thuế suất 0%, phải kê đầy đủ các cột và kê doanh số âm
+ Nếu có các CP phát sinh (chuyển tiền...) liên quan đến việc giảm giá trên thì:
Nợ 641/Có 111,112...
+ Cuối tháng k/c d thu giảm giá hàng bán: Nợ 511/Có 532.
Các giấy tờ chứng từ kèm theo: QÐ của H ải quan không thu thu ế NK v ới hàng hoá đã XK nh ưng ph ải nk tr ở l ại VN; Ð ề ngh ị nh ập l ại kho s ố hàng b án b ị tr ả l ại
c ủa b ộ ph ận lquan , L ập PNK hàng bán b án tr ả l ại; TK hàng hoá nh ập kh ẩu (ghi rõ n ội dung hàng b ị t ừ ch ối thanh toán và b ị tr ả l ại...); Thu t ừ ch ối thanh toán và tr ả l ại hàng c ủa khách ngo ại, các gi ấy t ờ khác n ếu có …
Xu ất hoá đ ơn: Tên khách hàng là tên khách ngo ại tr ả l ại hàng; n ội dung ghi rõ: gi ảm doanh s ố XK hàng gì? invoice s ố ??? c ủa H ợp đ ồng s ố ngày .... do b ị tr ả l ại (do hàng kém ch ất l ư ợng ph ải gi ảm giá)

Ngoài ra, nếu có thể , xin cho tôi xin một sơ đồ mẫu về việc lập và lưu chuyển chứng từ xuất khẩu hàng hóa nhé.
Mỗi công ty có mô hình và cách quản lý và CB thuế phụ trách --> có quy trình tiện nhất. Bạn cho mình mail mình sẽ hướng dẫn cụ thể.
Thân
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.
Xem nhiều