Bản tin VBPL đợt 4 tháng 3 năm 2008

  • Thread starter tranvanhung
  • Ngày gửi
tranvanhung

tranvanhung

Gãi ngứa
20/2/04
2,976
10
38
15
Biên Hoà - Đồng Nai
#1
Thuế suất thuế GTGT- Vận tải bao gồm hoạt động vận tải hàng hoá, hành lý, hành khách, không phân biệt cơ sở trực tiếp vận tải hay thuê lại, trừ hoạt động môi giới, đại lý chỉ hưởng hoa hồng; bốc xếp hàng hoá, hành lý áp dụng thuế suất thuế GTGT 5%.

Trường hợp công ty cổ phần ký hợp đồng với một công ty khác thực hiện hoạt động bốc, xúc đất đá, bã xít, than lên phương tiện vận tải để vận chuyển đi nơi khác thì hoạt động này thuộc diện chịu thuế GTGT với thuế suất 5%. (Theo Công văn số 1141 TCT/CS ngày 19 tháng 3 năm 2008).

Quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị - Theo Thông tư số 06/2008/TT-BXD ban hành ngày 20/3/2008, Bộ Xây dựng hướng dẫn: chi phí vật liệu chính, vật liệu phụ trong quá trình thực hiện các dịch vụ công ích đô thị phải hợp lý và phù hợp với mặt bằng giá thị trường, xác định trên cơ sở báo giá của các nhà sản xuất, thông tin giá của nhà cung cấp hoặc giá đã được áp dụng cho các công tác khác có cùng tiêu chuẩn về chất lượng hoặc giá do địa phương công bố và phải đảm bảo tính cạnh tranh (giá vật liệu cấu thành trong đơn giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng)…

Chi phí quản lý chung là chi phí quản lý của doanh nghiệp, chi phí phục vụ công nhân, chi trả lãi vay vốn ngân hàng, các tổ chức tín dụng, chi phí tiền ăn giữa ca, các khoán phí, lệ phí, chi phí thuê tài sản... Mức chi phí này không được chiếm quá 70% chi phí nhân công trực tiếp. Lợi nhuận định mức được tính tỷ lệ không quá 5% trên chi phí trực tiếp và chi phí quản lý chung trong giá dự toán thực hiện dịch vụ công ích...

Trường hợp có đặc thù riêng, tỷ lệ chi phí quản lý chung vượt quá tỷ lệ trên thì UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương xem xét, quyết định.
Có 4 hình thức giá hợp đồng: Giá hợp đồng trọn gói, giá hợp đồng theo đơn giá cố định, giá hợp đồng theo giá điều chỉnh và giá hợp đồng kết hợp.
Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.


Văn phòng Chính phủ - Ngày 19/3/2008, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 33/2008/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Chính phủ (VPCP).
Theo đó, VPCP có chức năng tham mưu tổng hợp, giúp Chính phủ tổ chức các hoạt động chung của Chính phủ; tham mưu tổng hợp, giúp Thủ tướng Chính phủ (bao gồm các Phó Thủ tướng Chính phủ) lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành hoạt động của Chính phủ và hệ thống hành chính nhà nước từ Trung ương đến cơ sở; bảo đảm thông tin, phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và cung cấp thông tin cho công chúng theo quy định của pháp luật; bảo đảm các điều kiện vật chất, kỹ thuật cho hoạt động của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ…


Cán bộ, công chức VPCP phải là những người có phẩm chất chính trị và đạo đức tốt, có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cao, am hiểu về ngành, lĩnh vực được phân công phụ trách, theo dõi; được áp dụng chế độ, chính sách đãi ngộ theo quy định của pháp luật… Các Bộ, ngành, cơ quan, địa phương có trách nhiệm tạo điều kiện để cán bộ, công chức được thuyên chuyển công tác về VPCP.

VPCP có trách nhiệm cung cấp thông tin cho công chúng về các hoạt động chủ yếu, những quyết định quan trọng của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, những sự kiện kinh tế, chính trị, xã hội nổi bật mà dư luận quan tâm theo quy định pháp luật và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ…

Nghị định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
Tăng cường thực hiện công tác bảo hộ lao động, an toàn lao động - Theo Chỉ thị số 10/2008/CT-TTg ra ngày 14/3/2008, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu: tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật lao động tại doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, nhất là công tác bảo hộ lao động, an toàn lao động trên các công trình trọng điểm, các khu công nghiệp tập trung, các cơ sở khai thác khoáng sản, khai thác và sản xuất vật liệu xây dựng...; xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật về an toàn lao động…

UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan chức năng của địa phương phối hợp với các Bộ, các ngành liên quan tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật lao động về bảo hộ lao động, an toàn lao động của các cơ sở sản xuất trên địa bàn địa phương đặc biệt là trong việc sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, khí, ga... trong các cơ sở sản xuất kinh doanh của tư nhân, các doanh nghiệp vừa và nhỏ, làng nghề, trang trại, mỏ khai thác khoáng sản, xây dựng...; kiên quyết xử phạt những hành vi vi phạm quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động; kịp thời đình chỉ hoặc kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền đình chỉ tước quyền sử dụng giấy phép hoặc thu hồi chứng chỉ hành nghề của cơ sở vi phạm quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động có nguy cơ gây tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và an toàn về cháy, nổ...

Người sử dụng lao động, người đứng đầu các cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh phải tăng cường tự kiểm tra, rà soát và chấn chỉnh ngay việc thực hiện pháp luật lao động về bảo hộ lao động, an toàn lao động; bố trí đủ cán bộ làm công tác bảo hộ lao động, an toàn lao động. Tổ chức tốt việc huấn luyện an toàn lao động cho người lao động theo quy định của pháp luật lao động…

Chỉ thị này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo
Xúc tiến đầu tư - Ngày 17/3/2008, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Ngoại giao đã ban hành Thông tư liên tịch số 01/2008/TTLT-BKH-BNG hướng dẫn triển khai Bộ phận Xúc tiến đầu tư nước ngoài tại một số địa bàn trọng điểm.

Bộ phận này sẽ chủ động tìm kiếm cơ hội, tiếp xúc và vận động các nhà đầu tư của nước sở tại vào Việt Nam; giới thiệu tình hình, khả năng và nhu cầu hợp tác đầu tư của Việt Nam với các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp nước sở tại; giới thiệu, hướng dẫn và hỗ trợ các doanh nghiệp nước sở tại có nhu cầu đầu tư tại Việt Nam; phối hợp thẩm tra các nhà đầu tư của nước sở tại đầu tư tại Việt Nam khi được cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam yêu cầu; tham gia hội thảo, hội nghị, diễn đàn, sự kiện về hợp tác đầu tư tại nước sở tại; tham gia đàm phán, theo dõi đôn đốc việc thực hiện Điều ước quốc tế về hợp tác đầu tư khi được phân công…

Cán bộ xúc tiến đầu tư được cử đi làm việc tại các Cơ quan đại diện phải đáp ứng đủ các điều kiện sau: Phải là công dân Việt Nam thường trú tại Việt Nam và không có vợ, chồng hoặc bố, mẹ là người nước ngoài; Có trình độ lý luận từ sơ cấp trở lên; có lập trường chính trị vững vàng và phẩm chất đạo đức tốt; Thông thạo ngoại ngữ nước sở tại hoặc thông thạo ít nhất một ngoại ngữ thông dụng trên thế giới có thể sử dụng rộng rãi tại nước sở tại; Có trình độ chuyên môn, nắm vững luật pháp, chính sách liên quan đến đầu tư nước ngoài của Việt Nam; có kinh nghiệm về quản lý và xúc tiến đầu tư nước ngoài…

Thông tư liên tịch này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Phát triển kinh tế địa phương - Ngày 14/3/2008, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 29/2008/NĐ-CP quy định về thành lập, hoạt động, chính sách và quản lý nhà nước đối với khu công nghiệp (KCN), khu chế xuất (KCX), khu kinh tế (KKT), khu kinh tế cửa khẩu (KKTCK).

Theo đó, để thành lập KCN thì tổng diện tích đất công nghiệp của các KCN đã được thành lập trên địa bàn cấp tỉnh đã cho các dự án đăng ký đầu tư, cấp Giấy chứng nhận đầu tư thuê đất, thuê lại đất ít nhất là 60%.

Đối với KCN có quy mô diện tích từ 500 ha trở lên và có nhiều nhà đầu tư tham gia đầu tư xây dựng-kinh doanh kết cấu hạ tầng hoặc KCN có vị trí cạnh các tuyến quốc lộ, gần các khu vực quốc phòng, khu bảo tồn di tích lịch sử... thì phải xin hướng dẫn lập quy hoạch chung từ Bộ Xây dựng hoặc phải có ý kiến bằng văn bản của Bộ Xây dựng và các Bộ, ngành liên quan về quy hoạch chi tiết KCN trước khi UBND cấp tỉnh phê duyệt.

Để phát triển KCN cần hội tụ đủ 4 điều kiện: Có quỹ đất dự trữ để phát triển và có điều kiện liên kết thành cụm các KCN; có khả năng thu hút vốn đầu tư của các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài; có khả năng cung cấp và đáp ứng nhu cầu về lao động; đảm bảo phù hợp với bố trí quốc phòng và các yêu cầu về quốc phòng, an ninh.

KKT nhất định phải có vị trí địa lý thuận lợi cho phát triển kinh tế khu vực; có quy mô diện tích từ 10.000 ha trở lên và đáp ứng yêu cầu phát triển tổng hợp của KKT; có khả năng phát huy tiềm năng tại chỗ và tạo ảnh hưởng phát triển lan tỏa đến các khu vực xung quanh.

KKTCK phải nằm ở vị trí kết nối thuận lợi với các trục giao thông huyết mạch của quốc gia; giao lưu thuận tiện với các nước láng giềng qua cửa khẩu biên giới đất liền của nước bạn; KKTCK phải đáp ứng yêu cầu phát triển tổng hợp như: hoạt động thương mại, xuất nhập khẩu, tạm nhập, tái xuất, du lịch...

KKT và KKTCK nhất thiết không tác động tiêu cực đến các khu bảo tồn thiên nhiên; không gây ảnh hưởng xấu và làm tổn hại đến di sản văn hóa vật thể... và phải có điều kiện đảm bảo yêu cầu về môi trường, môi sinh và phát triển bền vững…

Nhà nước cũng có chính sách giảm 50% thuế thu nhập đối với người có thu nhập thuộc diện chịu thuế thu nhập, kể cả người Việt Nam và người nước ngoài làm việc tại KKT…

Nghị định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Phát triển các ngành công nghiệp - Ngày 14/3/2008, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 03/2008/TT-BCT hướng dẫn một số nội dung tại Quyết định số 55/2007/QĐ-TTg về phê duyệt Danh mục các ngành công nghiệp ưu tiên, ngành công nghiệp mũi nhọn giai đoạn 2007 - 2010, tầm nhìn đến năm 2020 và một số chính sách khuyến khích phát triển.

Theo đó, các doanh nghiệp thuộc các ngành công nghiệp (CN) ưu tiên, ngành CN mũi nhọn có doanh thu từ các sản phẩm CN ưu tiên, CN mũi nhọn tối thiểu bằng 50% tổng doanh thu sản xuất CN của doanh nghiệp được hỗ trợ giới thiệu sản phẩm miễn phí và hỗ trợ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cho các ngành CN này…

Cụ thể, đối với các dự án sản xuất thử nghiệm các sản phẩm CN ưu tiên, CN mũi nhọn không nằm trong kế hoạch phát triển khoa học và công nghệ của Nhà nước sẽ được hỗ trợ có thu hồi dưới 50% vốn…

Các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm CN ưu tiên, CN mũi nhọn thuộc hướng khoa học và công nghệ ưu tiên của Nhà nước được hỗ trợ không thu hồi không quá 30% kinh phí…

Mỗi doanh nghiệp tham gia trưng bày, giới thiệu sản phẩm tại các hội chợ, triển lãm của quốc gia và của địa phương được ngân sách nhà nước hỗ trợ tiền thuê 1 gian hàng hoặc 1 lô đất với tổng số tiền không quá 30 triệu đồng. Khi tham gia các hội chợ, triển lãm xuất khẩu trong nước, các doanh nghiệp sẽ được hỗ trợ 50% chi phí cấu thành gian hàng và 100% chi phí tuyên truyền quảng bá…

Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
 
tranvanhung

tranvanhung

Gãi ngứa
20/2/04
2,976
10
38
15
Biên Hoà - Đồng Nai
#2
DANH MỤC VĂN BẢN MỚI
CHÍNH PHỦ
· Công văn số 1637/VPCP-TCCB ngày 14 tháng 03 năm 2008 của Văn phòng chính phủ về việc xây dựng các văn bản pháp luật về đào tạo cán bộ, công chức.
· Công văn số 1775/VPCP-V.III ngày 21 tháng 03 năm 2008 của Văn phòng chính phủ về việc trả lời chất vấn ĐBQH tại phiên họp thứ 7 UBTVQH.
· Chỉ thị số 10/2008/CT-TTg ngày 14 tháng 03 năm 2008 của Thủ tướng chính phủ về việc tăng cường thực hiện công tác bảo hộ lao động, an toàn lao động.
· Quyết định số 39/2008/QĐ-TTg ngày 14 tháng 03 năm 2008 của Thủ tướng chính phủ về việc ban hành Quy chế đấu thầu, đặt hàng, giao nhiệm vụ cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước.
· Quyết định số 282/2008/QĐ-TTg ngày 14 tháng 03 năm 2008 của Thủ tướng chính phủ về việc phân công triển khai thực hiện Kết luận số 20-KL/TW ngày 28 tháng 01 năm 2008 của Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương khoá X về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và trợ cấp ưu đãi người có công giai đoạn 2008-2012
· Thông báo số 68/TB-VPCP ngày 14 tháng 03 năm 2008 của Văn phòng chính phủ về ý kiến kết luận của Phó thủ tướng thường trực Nguyễn Sinh Hùng tại cuộc họp về sắp xếp, đổi mới và phát triển nông, lâm trường quốc doanh.
· Nghị định số 27/2008/NĐ-CP ngày 13 tháng 03 năm 2008 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 10/CP ngày 23 tháng 01 năm 1995 của Chính phủ về tổ chức, nhiệm vụ và quyền hạn của Quản lý thị trường.
· Nghị định số 28/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 03 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ khoa học và công nghệ.
· Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 03 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ giáo dục và đào tạo.
· Nghị định số 33/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 03 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng chính phủ.
· Quyết định số 37/2008/QĐ-TTg ngày 12 tháng 03 năm 2008 của Thủ tướng chính phủ về việc phê duyệt Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật từ năm 2008 đến năm 2012.
· Quyết định số 42/2008/QĐ-TTg ngày 18 tháng 03 năm 2008 của Thủ tướng chính phủ về việc phê duyệt hiệp định khung về hợp tác giữa Chính phủ nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng Hoà Đông U-Ru-Goay.
· Chỉ thị số 279/CT-TTg ngày 13 tháng 03 năm 2008 của Thủ tướng chính phủ về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch cúm gia cầm và cúm A (H5N1) ở người.
· Quyết định số 288/QĐ-TTg ngày 18 tháng 03 năm 2008 của Thủ tướng chính phủ về việc thành lập Ban chỉ đạo Đề án kiên cố hoá trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2008-2012.
· Quyết định số 287/QĐ-TTg ngày 18 tháng 03 năm 2008 của Thủ tướng chính phủ về việc xuất gạo dự trữ quốc gia để hỗ trợ cho tỉnh Nghệ An.

· Quyết định số 41/2008/QĐ-TTg ngày 18 tháng 03 năm 2008 của Thủ tướng chính phủ về việc Quy định chế độ bồi dưỡng đối với lực lượng chuyên trách đấu tranh chống tội phạm về ma tuý.
· Thông báo số 70/TB-VPCP ngày 18 tháng 03 năm 2008 của Văn phòng chính phủ về ý kiến của Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải tại Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2007, phương hướng, nhiệm vụ năm 2008.
· Quyết định số 289/QĐ-TTg ngày 18 tháng 03 năm 2008 của Thủ tướng chính phủ về việc ban hành một số chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số, hộ thuộc diện chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo và ngư dân.
· Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 03 năm 2008 của Chính phủ về quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế.
 
tranvanhung

tranvanhung

Gãi ngứa
20/2/04
2,976
10
38
15
Biên Hoà - Đồng Nai
#3
BỘ TÀI CHÍNH
· Công văn số 3023/BTC-NSNN ngày 17 tháng 03 năm 2008 của Bộ tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 198/2007/QĐ-TTg .
· Quyết định số 14/2008/QĐ-BTC ngày 11 tháng 03 năm 2008 của Bộ tài chính về việc quy định mức thuế tuyệt đối thuế nhập khẩu xe ôtô đã qua sử dụng nhập khẩu.
· Quyết định số 456/QĐ-BTC ngày 14 tháng 03 năm 2008 của Bộ tài chính về việc ban hành « Kế hoạch cải cách, phát triển và hiện đại hoá ngành Hải quan giai đoạn 2008-2010 »
 
tranvanhung

tranvanhung

Gãi ngứa
20/2/04
2,976
10
38
15
Biên Hoà - Đồng Nai
#4
TỔNG CỤC THUẾ
· Công văn số 1160/TCT-CS ngày 20 tháng 3 năm 2008 của Tổng cục thuế về việc thuế GTGT đầu vào phát sinh trước khi đăng ký thuế gửi cho Cục thuế tỉnh Bình Thuận.
· Công văn số 1159/TCT-CS ngày 20 tháng 3 năm 2008 của Tổng cục thuế về việc thuế suất thuế GTGT đối với lập báo cáo đầu tư gửi cho Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
· Công văn số 1156/TCT-KK ngày 20 tháng 3 năm 2008 của Tổng cục thuế về việc hướng dẫn hạch toán hoàn thuế gửi cho Cục thuế tỉnh Phú Yên.
· Công văn số 1141/TCT-CS ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Tổng cục thuế về việc thuế suất thuế GTGT gửi cho Cục thuế tỉnh Bắc Giang.
· Công văn số 1136/TCT-CS ngày 18 tháng 3 năm 2008 của Tổng cục thuế về việc hoàn thuế GTGT và tính vào chi phí khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN gửi cho Cục thuế thành phố Hà Nội.
· Công văn số 1125/TCT-CS ngày 18 tháng 3 năm 2008 của Tổng cục thuế về việc giải đáp chính sách thuế gửi cho Cục thuế tỉnh Đồng Tháp.
· Công văn số 1124/TCT-KK ngày 18 tháng 3 năm 2008 của Tổng cục thuế về việc đăng ký mã số thuế gửi cho Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam.
· Công văn số 1123/TCT-CS ngày 18 tháng 3 năm 2008 của Tổng cục thuế về việc hoàn thuế GTGT gửi cho Đại sứ quán Ai-len tại Việt Nam.
· Công văn số 1121/TCT-CS ngày 18 tháng 3 năm 2008 của Tổng cục thuế về việc chính sách thuế đối với Nhà thầu phụ nước ngoài gửi cho Công ty K-N Construction.Co.
· Công văn số 1120/TCT-CS ngày 18 tháng 3 năm 2008 của Tổng cục thuế về việc chính sách thuế gửi cho Cục thuế tỉnh Bình Thuận.
· Công văn số 1119/TCT-CS ngày 18 tháng 3 năm 2008 của Tổng cục thuế về việc chính sách thuế TNDN gửi cho Báo Sài Gòn Giải Phóng.
· Công văn số 1118/TCT-HT ngày 18 tháng 3 năm 2008 của Tổng cục thuế về việc lệ phí trước bạ gửi cho ông Lương Ngọc Thang.
· Công văn số 1103/TCT-KK ngày 17 tháng 3 năm 2008 của Tổng cục thuế về việc kê khai, khấu trừ thuế GTGT gửi cho Công ty TNHH Công nghiệp Đài Hân.
 
tranvanhung

tranvanhung

Gãi ngứa
20/2/04
2,976
10
38
15
Biên Hoà - Đồng Nai
#5
TỔNG CỤC HẢI QUAN
· Công văn số 1204/TCHQ-KTTT ngày 20 tháng 03 năm 2008 của Tổng Cục hải quan về việc ân hạn thuế gửi cho Cục hải quan thành phố Hải Phòng, Cục hải quan thành phố Hồ Chí Minh, Công ty CP XNK và HTĐT VILEXIM.
· Công văn số 1187/TCHQ-GSQL ngày 19 tháng 03 năm 2008 của Tổng Cục hải quan về việc áp dụng thuế suất ưu đãi đối với hàng phi mậu dịch gửi cho Công ty TNHH AMWAY VIETNAM.
· Công văn số 1183/TCHQ-KTTT ngày 19 tháng 03 năm 2008 của Tổng Cục hải quan về việc xác nhận nợ thuế gửi cho Công ty CP TMDV và Du lịch Đường Mòn Việt Nam.
· Công văn số 1181/TCHQ-KTTT ngày 19 tháng 03 năm 2008 của Tổng Cục hải quan về việc thời hạn nộp thuế gửi cho Cục hải quan Hải Phòng.
· Công văn số 1177/TCHQ-KTTT ngày 18 tháng 03 năm 2008 của Tổng Cục hải quan về việc xác nhận nợ thuế gửi cho Chi nhánh Công ty Cổ phần dung dịch khoan và hoá phẩm Dầu khí tại Hà Nội.
· Công văn số 1176/TCHQ-KTTT ngày 18 tháng 03 năm 2008 của Tổng Cục hải quan về việc xác nhận nợ thuế gửi cho Chi nhánh Công ty Cổ phần Vinh Sơn.
· Công văn số 1096/TCHQ-KTTT ngày 17 tháng 03 năm 2008 của Tổng Cục hải quan về việc ân hạn thuế gửi cho Công ty TNHH phát triển thương mại Hà Nội.
· Công văn số 1070/TCHQ-KTTT ngày 13 tháng 03 năm 2008 của Tổng Cục hải quan về việc xử lý nợ thuế gửi cho Công ty cổ phần và thương mại Diệu Hải.
· Công văn số 1069/TCHQ-KTTT ngày 13 tháng 03 năm 2008 của Tổng Cục hải quan về việc xử lý thuế GTGT gửi cho Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá.
 
tranvanhung

tranvanhung

Gãi ngứa
20/2/04
2,976
10
38
15
Biên Hoà - Đồng Nai
#6
CÁC CƠ QUAN KHÁC
· Công văn số 1892/BGDĐT-KHTC ngày 07 tháng 03 năm 2008 của Bộ giáo dục đào tạo về việc kinh phí thanh tra uỷ quyền thi tốt nghiệp THPT năm 2007.
· Công văn số 1638/BGDĐT-ĐH&SĐH ngày 03 tháng 03 năm 2008 của Bộ giáo dục đào tạo về việc dự tuyển đi học SĐH tại Liên Bang Nga theo hiệp định năm học 2008-2009.
· Công văn số 1919/BGDĐT-ĐH&SĐH ngày 10 tháng 03 năm 2008 của Bộ giáo dục đào tạo về việc hướng dẫn tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển vào đại học, cao đẳng năm 2008.
· Quyết định số 1709/QĐ-BCT ngày 17 tháng 03 năm 2008 của Bộ công thương về việc ban hành Quy chế làm việc của Bộ công thương.
· Quyết định số 1499/QĐ-BCT ngày 19 tháng 03 năm 2008 của Bộ công thương về việc ban hành Chương trình hành động của ngành công thương thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2008.
· Thông báo số 13/BCĐWTO ngày 14 tháng 03 năm 2008 của Ban chỉ đạo chương trình HTKT hậu gia nhập WTO về kết quả phiên họp Quý I năm 2008 của Ban chỉ đạo chương trình hỗ trợ kỹ thuật « Duy trì tăng trưởng kinh tế và giảm nghèo thông qua việc thực hiện cam kết gia nhập WTO ».
· Thông Tư Liên Tịch số 01/2008/TTLT-BKH-BNG ngày 17 tháng 03 năm 2008 của Bộ kế hoạch và đầu tư, Bộ ngoại giao về việc hướng dẫn triển khai Bộ phận xúc tiến đầu tư nước ngoài tại một số địa bàn trọng điểm.
· Thông Tư số 03/2008/TT-BCT ngày 14 tháng 03 năm 2008 của Bộ công thương về việc hướng dẫn một số nội dung quy định tại Quyết định số 55/2007/QĐ-TTg ngày 23 tháng 4 năm 2007 của Thủ tướng chính phủ về phê duyệt danh mục các ngành công nghiệp ưu tiên, ngành công nghiệp mũi nhọn giai đoạn 2007-2010, tầm nhìn đến năm 2020 và một số chính sách khuyến khích phát triển.
· Công văn số 553/CV-LS-XNC ngày 11 tháng 03 năm 2008 của Bộ ngoại giao- Cục lãnh sự về việc thông báo quy định mới của CHLB Đức trong việc cấp thị thực.
· Quyết định số 377/QĐ-BXD ngày 14 tháng 03 năm 2008 của Bộ xây dựng về việc phê duyệt Chương trình sử dụng năng lượng, tài nguyên tiết kiệm và hiệu quả trong hoạt động xây dựng.
· Thông tư số 06/2008/TT-BXD ngày 20 tháng 03 năm 2008 của Bộ xây dựng về việc hướng dẫn quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị.
· Thông tư liên tịch số 01/2008/TTLT-BNV-BTC ngày 13 tháng 3 năm 2008của Bộ nội vụ, Bộ tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 19/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ quy định chế độ phụ cấp trách nhiệm trong hoạt động phòng, chống tham nhũng.
 
T

thandieu

Sơ cấp
13/3/08
27
1
3
40
Mù Kăng Chải
vuban.net
#7
Mình xin có ý kiến một chút về việc cập nhật các văn bản:
Bạn nên chỉ cập nhật các VBPL liên quan đến Kinh tế - Tài chính thay vì copy paste tất cả danh mục VBPL trong tháng.
Làm điều này sẽ có tính định hướng và tiết kiệm thời gian cho bạn và các thành viên theo dõi.
 
Bong05

Bong05

Bà già khó tính
6/1/07
1,927
10
38
Nam Dinh
#8
Mình xin có ý kiến một chút về việc cập nhật các văn bản:
Bạn nên chỉ cập nhật các VBPL liên quan đến Kinh tế - Tài chính thay vì copy paste tất cả danh mục VBPL trong tháng.
Làm điều này sẽ có tính định hướng và tiết kiệm thời gian cho bạn và các thành viên theo dõi.
Làm kế toán thì chỉ rất ít người là chỉ làm chuyên môn về tài chính, kế toán. Có rất nhiều người phải kiêm nhiệm các công việc chung. Vì vậy có thể văn bản này bạn ko cần xem mà người khác cần xem! Bạn cần xem gì thì bạn lựa phần của bạn cần thôi nhé!
 
D

drquan

Sơ cấp
30/4/07
1
0
0
BMT
#9
Đúng vậy, có nhiều điều mình không cần nhưng đối với người khác thì quá hay bạn àh.
 

Thành viên trực tuyến

  • daongocnam0603
Xem nhiều