Nhap khau roi gui ban dai ly truc tiep.

  • Thread starter hientran
  • Ngày gửi
H

hientran

Guest
Các anh chị ơi xin giúp em giải bài tập này với, em đang
rất phân vân không biết giải ra sao?!!! Đề bài như sau :

Hạch tóan hàng tồn kho theo PP kê khai thường xuyên, tính
thuế GTGT theo pp khấu trừ, áp dụng tính tỷ giá thực tế
(TGTT), có các nghiệp vụ phát sinh trong kỳ sau:

1. Nhập khẩu trực tiếp một số hàng hóa , hàng về
cảng doanh nghiệp làm thủ tục nhận hàng, tiền chưa trả:
giá mua : 30.000 USD /CIF.HCM, thuế nhập khẩu phải nộp 5%,
hàng nhận xong được xử lý như sau:
- 1/3 số hàng hóa này gửi đại lý X bán hộ, giá
bán chưa có thuế giao đại lý 185.000.000 đ, GTGT 10%, hoa
hồng đại lý 5%. Chi phí vận chuyển đã trả bằng tiền tạm
ứng. 525.000đ (trong đó GTGT 5%)
- Số còn lại đưa về nhập kho đủ. Chi phí vận
chuyển hàng về nhâp kho đã trả bằng tiền mặt 840.000đ (
trong đó GTGT 5%)
Tỷ giá bình quân liên ngân hàng : 15.520đ/USD

2. Xuất kho hàng hóa bán cho khách hàng ( giao hàng tại
kho): Trị giá xuất kho 100.000.000 đ, giá bán chưa có thuế
120.000.000 đ, thuế GTGT 10%. Chi phí bốc xếp đã trả bằng
tiền mặt 200.000đ. bên mua chưa trả tiền.

3. Nhận được giấy báo của ngân hàng cho biết:
- Cửa hàng đại lý X thanh toán tiền của hàng nhập
khẩu gửi bán ở NV 1 116.550.000 đ ( đã trừ hoa hồng) cho
người bán
- Chuyển tiền gửi ngoại tệ trả tiền hàng nhập
khẩu ở NV cho người bán hàng . Tỷ giá xuất ngoại tệ
15.525 đ/USD.

Yêu cầu : Hãy định khỏan các nghiệp vụ trên
Sau đây là những thắc mắc của em . Các anh chị giúp em
định khoản các nghiệp vụ trên nhé!!!

1. 1/3 số hàng này lấy theo giá mua ( 30.000/3) chưa tính các
khỏan thuế khác hay bao gồm hết?
2. Khi gửi cho đại lý bán thì thuế GTGT mỗi bên hạch
toán như thế nào cho hợp lý?
3. Hạch toán chênh lệch tỷ giá ra sao? (...)
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
T

Tina

Guest
10/11/03
62
0
0
40
Nha Trang
Truy cập trang
NV01:
a/ Nợ 157: 30.000*15.520*(1+5%)*1/3=162.960.000
Nợ 1561: 162.960.000*2=325.920.000
Có 331: 30.000*15.520=465.600.000
Có 3333 : 465.600.000*5%=23.280.000
b/Nợ 1562 : 800.000
Nợ 133 : 40.000
Có 111 : 840.000
c/ Ở đây không nói đến VAT của hàng nhập khẩu . Nếu có thì bạn ghi thêm bút toán
Nợ 133 : 30.000*15.520*(1+5%)*10%=48.888.000
Có 33312: 48.888.000
(VAT hàng nhập khẩu tính trên giá nhập + thuế nhập khẩu)
d/ Chi phí vận chuyển chi bằng tạm ứng
Nợ 641: 500.000
Nợ 133: 25.000
Có 111: 525.000
Do hàng này gửi đại lý bán , nên tại thời điểm gửi bán chưa hạch toán giá vốn , doanh thu . Khi đại lý thông báo đã tiêu thụ bao nhiêu hàng hóa thì khi ấy mới hạch toán giá vốn , doanh thu

NV02:
a/ Nợ 632: 100.000.000
Có 1561: 100.000.000
b/Nợ 131 : 132.000.000
Có 511: 120.000.000
Có 3331: 12.000.000
c/ Nợ 641: 200.000
Có 111: 200.000

NV03:
Trong này không nói là đại lý đã bán bao nhiêu nên xem như đã bán hết
a/ Nợ 632 : 162.960.000
Có 157: 162.960.000
b/ Nợ 131(Đại lý ) :203.500.000
Có 511: 185.000.000
Có 3331: 18.500.000
c/ Hoa hồng đại lý
Nợ 641: 185.000.000*5%=9.250.000
Có 131(Đại lý ) : 9.250.000
d/ Nợ 112 : 116.550.000
Có 131(Đại lý ): 116.550.000
e/ Chuyển TGNH trả cho người bán
Nợ 331: 465.600.000
Nợ 635: 150.000
Có 112: 30.000*15.525=465.750.000

Đối với hàng nhập khẩu thì thuế nhập khẩu được tính vào giá trị hàng hóa . Thế nên giá trị hàng hóa bao gồm giá mua (giá nhập ) và thuế nhập khẩu . Còn thuế GTGT của hàng nhập khẩu thì sẽ được khấu trừ ở đầu ra nên ko tính vào giá trị hàng hóa
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA