Nhờ các bạn giúm giùm chương trình này!

  • Thread starter milkthanh
  • Ngày gửi
M

milkthanh

Sơ cấp
13/5/08
1
0
0
LX
#1
- Mình có 1 file nguồn danh sách học sinh (danhsach.xls) file này có nhiều cột để mô tả về lý lịch học sinh, mỗi hàng là 01 học sinh, các cột là họ tên, tên cha mẹ, địa chỉ.... Khoảng 1278 học sinh.

- Và 01 file đích (lylich.xls), là lý lịch học sinh gồm 10 sheet, mổi một sheet mô tả về 01 học sinh (họ tên, tên cha mẹ, địa chỉ...).Nói rõ hơn là đây là file biểu mẫu tạo sẵn để in ra máy in về 01 học sinh được trình bày có khung trang trí,...

- Mục đích mình là muốn tạo 01 macro để khi chạy thì tự động lấy thông tin về học sinh trong file nguồn và cập nhật vào file đích. Cứ 10 học sinh thì vô 01 file gồm 10 sheet, mỗi 01 sheet là thông tin 01 học sinh. Nếu hết 10 học sinh thì tự động tạo file mới (tên lylich_A.xls, với A là số thứ tự file tạo ra)trong cùng thư mục cứ tiếp tục khi nào đến hết số học sinh.

Cụ thể như trong file trên có 1278 học sinh thì chương trình sẽ tạo ra 128 file, mỗi 01 file sẽ chứa 10 học sinh và file cuối cùng chứa 8 học sinh.
 
adam_tran

adam_tran

Steel Partner
17/5/05
1,373
32
48
41
Goooogle
#2
Nếu tôi là bạn, tôi chỉ cần tạo 1 sheet là thông tin học sinh (Sheet CSDL) và 1 sheet khác là sheet SYLL (Sheet Report) là đủ. Liên kết giữa 2 sheet này được thiết lập dễ dàng qua hàm VLOOKUP và 1 số công cụ khác.
Để phân nhóm 8 học sinh một, tôi có thể tạo thêm 1 cột Nhóm và đưa 8 người vào 1 nhóm.
Để theo dõi học sinh này còn học hay không, nghỉ học ngày nào v...v tôi có thể tạo thêm 1 vài cột thông tin khác.
 
QDuc

QDuc

Thành viên thân thiết
3/6/06
254
18
18
Biển khơi
#3
Nếu tôi đứng giữa hai bạn

Thì tôi sẽ chỉ 1 workbook với 1 sheets sẽ là CSDL (hơn 1.000 HS gì đó) & 10 sheets để chứa lí lịch 10 HS tuần tự

Vị chi ta sẽ có 11 sheets
Điều này tiện hơn trong in ấn tí chút; Vì ta có thể gắn thêm 1 combobox & chỉ 1 lần kích chuột vô combo thì ta có thể vễnh râu chờ máy in xong 10 bản lí lịch HS;
Nếu phần lí lịch không nhiều (chỉ là 2/3 khổ giấy A4) thì 10 sheets này có thể thành 1 sheet như Adam_Tran đã nói sao cho 1 lí lịch trùng với 1 trang in trên thực tế!
Chúc vui!
 
N

NamLamSon

Gà vùng cao
19/4/08
150
0
16
Thanh Hoá
www.webketoan.com
#4
- Mình có 1 file nguồn danh sách học sinh (danhsach.xls) file này có nhiều cột để mô tả về lý lịch học sinh, mỗi hàng là 01 học sinh, các cột là họ tên, tên cha mẹ, địa chỉ.... Khoảng 1278 học sinh.

- Và 01 file đích (lylich.xls), là lý lịch học sinh gồm 10 sheet, mổi một sheet mô tả về 01 học sinh (họ tên, tên cha mẹ, địa chỉ...).Nói rõ hơn là đây là file biểu mẫu tạo sẵn để in ra máy in về 01 học sinh được trình bày có khung trang trí,...

- Mục đích mình là muốn tạo 01 macro để khi chạy thì tự động lấy thông tin về học sinh trong file nguồn và cập nhật vào file đích. Cứ 10 học sinh thì vô 01 file gồm 10 sheet, mỗi 01 sheet là thông tin 01 học sinh. Nếu hết 10 học sinh thì tự động tạo file mới (tên lylich_A.xls, với A là số thứ tự file tạo ra)trong cùng thư mục cứ tiếp tục khi nào đến hết số học sinh.

Cụ thể như trong file trên có 1278 học sinh thì chương trình sẽ tạo ra 128 file, mỗi 01 file sẽ chứa 10 học sinh và file cuối cùng chứa 8 học sinh.
Vấn đề bạn đưa ra quá rộng.
Không lẻ mọi người phải viết hết những yêu cầu đó cho bạn sao :043:.
Tất nhiên là không vấn đề gì, nhưng theo mình bạn nên chịu khó trả cho người ta 1 tí thù lao để có hẳn chương trình hẳn hoi, đáp ứng đầy đủ yêu cầu của bạn :021:
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.
Xem nhiều