Hạch toán lãi cho vay mới!!!!

  • Thread starter seprain
  • Ngày gửi
S

seprain

Guest
16/10/04
19
0
0
Hà Nội
Bạn nào đang làm trong các NH cho mình hỏi .......NH mà bạn đang làm việc hàng tháng hạch toán lãi cho vay khách hàng như thế nào vậy????
Mình muốn hỏi như vậy vì cách hạch toán này mới thay đổi ...và không biết các NH đã thực hiện như thế nào??
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
L

lymanhha

Guest
21/12/04
3
0
0
46
HN
Thuc te cac chuong trinh tinh lai vay deu duoc hach toan tu dong, lai vay duoc tinh tren co so so du dau ky, tren co so lai suat quy dinh tai HDTD. Hien tai co mot so ngan hang da chuyen doi chuong tu GDTT sang mot so chuong trinh khac theo du an tai tro cua WB, nhung ban co the theo doi cac khoan lai nay tren so phu TK, va yeu cau ho giai thich neu ban ko hieu.
 
L
Hiện nay, các tổ chức tín dụng (ngân hàng) đang áp dụng phương pháp tính lãi và hạch toán tuân theo Quyết đinh 652/2001/QĐ-NHNN ngày 17/05/2001 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước v/v Ban hành quy định phương pháp tính và hạch toán thu, trả lãi của Ngân hàng Nhà nước và các Tổ chức tín dụng.
Về cơ bản, việc tính lãi tại các Ngân hàng được thực hiện theo phương thức hạch toán dự thu, dự chi Lãi.
Bạn tìm văn bản này đọc thêm nhé.
 
S

seprain

Guest
16/10/04
19
0
0
Hà Nội
Hệ thống tài khoản thì đã thay đổi theo QĐ 479/2004 trong khi các NH vẫn hạch toán theo 652/2001 thế có mâu thuẫn quá chăng??????
Vì trong hệ thống tài khoản mới tài khoản dự thu lãi (217) ko còn nữa và được thay thế bằng tài khoản (394) .........Còn nữa, khi khách hàng ko trả được nợ theo QĐ 652/2001 NH hạch toán thoái thu lãi ( ghi co 217, ghi no thu nhap lai )
 
L
Sau khi ban hành Hệ thống tài khoản kế toán các tổ chức tín dụng theo QĐ 479, Ngân hàng Nhà nước đã có công văn số 808/CV-KTTC2 ngày 1/6/2004 để hướng dẫn các tổ chức chuyển đổi tài khoản từ hệ thống cũ sang hệ thống mới.
Khi ban hành một hệ thống không có nghĩa là phải ban hành một hệ thống văn bản mới để theo kịp hệ thống tài khoản kế toán mà vấn đề này, các tổ chức tín dung phải linh hoạt áp dụng theo bản chuyển đổi.
Còn về vấn đề lãi dự thu:
Khi hạch toán lãi dự thu vào thu nhập: Nợ Lãi dự thu/ Có Thu nhập lãi.
Khi thoái thu: Hạch toán vào chi phí phát sinh trong kỳ ( TK 809) và theo dõi ngoại bảng- Đây là một nét mới để đáp ứng theo chuẩn mực kế toán đấy nhé.
 
T

TTRA

Guest
10/7/04
65
0
6
hien nay tuy cac ngan hang da hach toan lai du thu du chi nhung chua duoc chinh xac lam.ban thu so sanh van ban 1788 cua ngan hang nong nghiep voi 652 cua ngan hang nha nuoc thi se thay co su venh nhau rat ro.
 
L
Tôi có thể lấy văn bản ấy ở đâu?
Nếu bạn đưa văn bản thì mong bạn đưa đúng số và ngày, có trích yếu thì càng tốt nhé.
 
M

myhau999

Guest
2/10/04
11
0
0
hue
mong bà con giúp đỡ cho mình nghiệp vụ sau:
khách hàng A, khách hàng B có tài khoản gửi tại ngân hàng A
khách hàng C, D có tài khoản gửi tịa ngân hàng B
ngân hàng A và ngân hàng B cùng hệ thống
2/6/03 khách hàng A yêu cầu ngân hàng A chi trả cho kh C số tiền là 50 triệu đồng và khách hàng B yêu cầu ngân hàng A chi trả cho kh D số tiền là 85 triệu đồng
3/2/03 khách hàng C yêu cầu ngân hàng B chi trả cho KH D số tiền là 25 triệu đồng và khách hàng D yêu cầu ngân hàng B thu hộ ở khách hàng A số tiênlà 60 triệu đồng
4/3/03 NH B nhận được giấy báo của NH A yêu cầu hci trả cho khách hàng C só tiền là 50 triệu đồng và khách hàng D là 85 triệu đồng
5/6/03 NH B đã nhận được số đối chiếu từ trung tâm thanh toán tại hội sở chính số tiền chi trả cho KH C là 50 triệu đồng và chi trả cho KH D là 58 triệu đồng.
6/6/03 NH A nhận được giấy báo của NH B yêu cầu thu hộ ở khách hàng A số tiền là 60 triệu đồng.
7/6/03 NH A nhận đuợc sổ đối chiếu từ trung tâm thanh toán hội sở chính gửi yêu cầu thu hộ ở KH A số tiền là 6 triệu đồng
các trung tâm và các ngân hàng đã điện tra hỏi thăm lẫn nhau để xác định chính xác số tiền cần chuyển trả theo yêu cầu của khách hàng sau đó đã điều chỉnh các bút toán sai sót có liên quan .
yêu cầu hạch toán tại ngân hàng A, B và tại trung tâm hội sở chính tại các thời điểm khác nhau.
 
M

myhau999

Guest
2/10/04
11
0
0
hue
và tiếp một ngiệp vụ khác như sau:
được sự đồng ý của lãnh đạo ngân hàng hệ thống công thuơng, NH công thương chi nhánh HUẾ xây dựng một chi nhánh mới.
ngày 2/2/04 hội đồng nghiệm thu đã xác định chi phí xay dựng như sau:
tiền công 100 triệu đồng
vật liệu xây dựng 350 triệu đồng
trang thiết bị nội thất 50 triệu đồng
các khoản chi ở trên NH đã thanh toán c ho bên thầu trực tiếp bằng tiền mặt
ngày 10/2/04 hội đồng giám định tài sản của ngân hàng công thương việt nam đã duyệt xác định nguyên giá của TSCĐ này là 600 triệu .TSCĐ này được xây dựng bằng ngân sách cấp thông qua hội sở chính
yêu cầu: hạch toán các trường hợp xảy ra tịa các thời điểm khác nhau, tại hội sở chính và tịa ngân hàng công thương huế.
mong bà con giúp đỡ và trả lời sớm cho mình. cảm ơn nhiều.
 
S

seprain

Guest
16/10/04
19
0
0
Hà Nội
myhau999 nói:
mong bà con giúp đỡ cho mình nghiệp vụ sau:
khách hàng A, khách hàng B có tài khoản gửi tại ngân hàng A
khách hàng C, D có tài khoản gửi tịa ngân hàng B
ngân hàng A và ngân hàng B cùng hệ thống
2/6/03 khách hàng A yêu cầu ngân hàng A chi trả cho kh C số tiền là 50 triệu đồng và.........................................................

.
yêu cầu hạch toán tại ngân hàng A, B và tại trung tâm hội sở chính tại các thời điểm khác nhau.
Không biết có phải bạn đang ra bài tập về nhà cho Kế toán NH ko?????
Muốn làm được bài tập này....mời bạn xem lại Sách giáo khoa.......
Nhưng mà mình thấy bạn toàn dùng từ "yêu cầu", các nghiệp vụ thanh toán trong Nh đều phải có chứng từ có tên tuổi rõ ràng...........nghiệp vụ thanh toán nào cũng là "yêu cầu" của khách hàng cả......nhưng thanh toán Uỷ nhiệm thu-chi, thanh toán sec có uỷ quyền chuyển nợ-ko có uỷ quyền chuyển nợ, rồi thanh toán L/C.v.v.v. .......là khác nhau.
Ngày nay việc thanh toán giữa các Nh cùng hệ thống được thực hiện theo phương thức chuyển tiền điện tử.....tất cả lệnh chuyển tiền đều được thực hiện ngay trong ngày và được kiểm soát tập trung tại hội sở chính vào cuối mỗi ngày..........tất cả đều được thực hiện nhờ ứng dụng công nghệ tin học hiện đại................
 
S

seprain

Guest
16/10/04
19
0
0
Hà Nội
myhau999 nói:
và tiếp một ngiệp vụ khác như sau:
được sự đồng ý của lãnh đạo ngân hàng hệ thống công thuơng, NH công thương chi nhánh HUẾ xây dựng một chi nhánh mới.
ngày 2/2/04 hội đồng nghiệm thu đã xác định chi phí xay dựng như sau:
tiền công 100 triệu đồng
vật liệu xây dựng 350 triệu đồng
trang thiết bị nội thất 50 triệu đồng
các khoản chi ở trên NH đã thanh toán c ho bên thầu trực tiếp bằng tiền mặt
ngày 10/2/04 hội đồng giám định tài sản của ngân hàng công thương việt nam đã duyệt xác định nguyên giá của TSCĐ này là 600 triệu .TSCĐ này được xây dựng bằng ngân sách cấp thông qua hội sở chính
yêu cầu: hạch toán các trường hợp xảy ra tịa các thời điểm khác nhau, tại hội sở chính và tịa ngân hàng công thương huế.
mong bà con giúp đỡ và trả lời sớm cho mình. cảm ơn nhiều.
Tại chi nhánh
Khi nhận vốn
N:TT vốn nội bộ/
C: phải trả nội bộ (46) : số tiền dự toán
Khi xây dựng
N:tạm ứng xây dựng-->500tr
C: tiền mặt
Khi nghiêm thu
N:chi phi xây dựng(3221)
C:tạm ứng -->500tr
Khi quyết toán công trình được duyệt-->600tr
No: phải trả nội bộ-->dự toán
N: TT vón nội bộ--> 500tr - dự toán
C; 3221-->500tr
Ghi nhận TSCĐ N: TSCĐ-->600tr
C:TT vôn nội bộ -->500tr
C:đánh giá lại TS-->100

Tại hội sở chính:
Khi cấp vốn
N : tạm ứng vốn cho chi nhánh
C: TT toán vôn
Khi nhận duyệt quyết toán phần thiếu
N: tạm ứng vốn-->500-dự toán
C; TT vốn
Khi chi nhánh ghi nhận TSCĐ
N: TT vốn
C:tạm ưng-->500tr
Mình thấy trường hợp này hơi phức tạp.......... Bạn nào có ý kiến khác ko???[/SIZE]
 
Sửa lần cuối:

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA