Tóm tắt một số văn bản pháp luật T1-3/2005

  • Thread starter HyperVN
  • Ngày gửi
H

HyperVN

<b>Phu hót rác</b>
17/3/03
1,833
16
0
47
Hải Phòng
www.webketoan.vn
1. Công văn số 231/TCT-ĐTNN ngày 18/01/2005 của Tổng cục Thuế Về việc lỗ do chênh lệch tỷ giá vì đánh giá lại số dư tài khoản tiền phải thu phải trả tại thời điểm cuối năm

Trường hợp khi đánh giá lại các tài khoản phải thu bằng tiền đồng Việt Nam tại thời điểm 31/12 nếu phát sinh lỗ do đồng tiền Việt Nam mất giá so với Đô la Mỹ (USD) thì được ghi trực tiếp vào chi phí hoạt động tài chính trên báo cáo kết quả kinh doanh của năm tài chính. Khoản chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục có gốc ngoại tệ tại thởi điểm kết thúc năm tài chính thì không hạch toán vào thu nhập hoặc lỗ khi xác định thu nhập chịu thuế.

2. Công văn số 224/TCT-DNK ngày 18/01/2005 của Tổng cục Thuế Về hạch toán khoản chi phí nhắn tin qua điện thoại di động dùng cho mục đích tiếp thị quảng cáo

Trường hợp doanh nghiệp sử dụng các máy điện thoại di động hoặc cố định nhắn tin cho khách hàng nhằm mục đích quảng cáo, tiếp thị và để được hạch toán chi phí này một cách hợp lý thì các máy điện thoại này phải đứng tên chính công ty, đồng thời tổng chi phí cho khoản này không vượt quá 10% so với tổng chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.

3. Nghị định số 06/2005/NĐ-CP ngày 19/01/2005 của Chính phủ Về việc lập và hoạt động của Văn phòng đại diện (VPĐD) của các tổ chức hợp tác, nghiên cứu của nước ngoài tại Việt Nam

Quy định này áp dụng cho các VPĐD của các Bộ, ngành hoặc chính quyền địa phương của nước ngoài tiến hành các hoạt động phi lợi nhuận tại Việt Nam nhằm hỗ trợ hợp tác, quản lý các chương trình, dự án và nghiên cứu trong các lĩnh vực khoa học, tài nguyên và môi trường, y tế, xã hội. Nghị định quy định trình tực thủ tục hồ sơ xin lập VPĐD; quyền và nghĩa vụ của các VPĐD khi được phép hoạt động.

4. Công văn số 258/TCT-DNK ngày 19/01/2005 của Tổng cục Thuế Về việc áp dụng thuế suất thuế GTGT đối với một số mặt hàng nông sản sấy khô và đã qua chế biến tẩm ướp

Trường hợp doanh nghiệp mua nông sản là môn nhặt (khoai mỡ), hành, ngò gai, bắp cả, cà rốt… tươi về sơ chế (phơi sấy khô) rồi đóng gói bán ra thì áp dụng mức thuế suất thuế GTGT là 5%. Ngược lại, nếu chế biến qua các công đoạn cắt, gọt rửa, khử trùng, băm nhỏ, sấy khô rồi làm chín, tẩm ướp đường, gia vị rồi đóng gói bán ra thì áp dụng mức thuế suất thuế GTGT là 10%.5. Công văn số 281/TCT-PCCS ngày 20/01/2005 của Tổng cục Thuế Về thu thuế đối với lãi tiền gởi, lãi tiền cho vay và một số khoản thu nhập cá nhân.

Theo quy định hiện hành, khoản lãi tiền gửi, lãi tiền cho vay tạm thời không thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân. Tuy nhiên, nếu khoản lãi này là của cá nhân hoặc tổ chức có đăng ký kinh doanh thì thuộc diện chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.

6. Công văn số 289/TCT-ĐTNN ngày 20/01/2005 của Tổng cục Thuế Về thuế GTGT đối với hàng nhập khẩu từ nước ngoài bán lại cho doanh nghiệp chế xuất theo hợp đồng 3 bên

Trường hợp Công ty ký hợp đồng 3 bên với 1 doanh nghiệp chế xuất và 1 thương nhân ở nước ngoài, theo đó người mua (doanh nghiệp chế xuất) nhập khẩu trực tiếp từ người bán (ở nước ngoài) thì Công ty không đủ điều kiện để được áp dụng thuế suất 0% (áp dụng cho hàng bán vào khu chế xuất). Do vậy, Công ty không được khấu trừ hoặc hoàn thuế GTGT đối với lô hàng theo hợp đồng 3 bên kể trên.

7. Công văn số 292/TCT-PCCS ngày 20/01/2005 của Tổng cục Thuế Về xử lý vi phạm về quản lý, sử dụng hóa đơn.

Các trường hợp sử dụng hóa đơn sau đây sẽ bị xem là vi phạm và bị xử phạt: Hóa đơn có nội dung không ghi cùng một lần hoặc ghi không giống nhau trên các liên; Sử dụng hóa đơn các số không liên tục (nhảy cóc); Hủy hóa đơn chưa bảo đảm quy định (xé rời, lưu thiếu liên 3…). Riêng trường hợp báo cáo sử dụng, thanh toán, quyết toán hóa đơn chưa chính xác thì chỉ cần lập báo cáo điều chỉnh, không bị xử phạt.

8. Công văn số 803/TC-CST ngày 20/01/2005 của Bộ Tài chính Về việc khấu trừ thuế GTGT và hạch toán khoản chi về dịch vụ quảng cáo

Trường hợp Công ty mua dịch vụ quảng cáo để phục vụ cho hoạt động kinh doanh hàng hóa thì được khấu trừ toàn bộ số thuế đầu vào ghi trên hóa đơn GTGT của dịch vụ quảng cáo đó. Các khoản chi phí quảng cáo khuyến mại phải được hạch toán một lần theo số thực chi khi phát sinh, không phân bổ khoản chi này vào nhiều kỳ kế toán.

9. Công văn số 278/TCT-DNK ngày 20/01/2005 của Tổng cục Thuế Về việc thu thuế đối với hoạt động xây dựng nhà tư nhân

Trường hợp chủ nhà tự nguyện nộp thay thuế cho chủ thầu xây dựng (có văn bản đề nghị của chủ nhà hoặc biên bản thỏa thuận giữa chủ nhà và chủ thầu xây dựng) thì cơ quan thuế thu đủ số thuế của chủ thầu xây dựng do chủ nhà nộp thay

10. Công văn số 298/TCT-TS ngày 20/01/2005 của Tổng cục Thuế Về lệ phí trước bạ (LPTB) đất trong trường hợp nhà đầu tư trúng thầu công trình “đổi đất lấy cơ sở hạ tầng”

Với trường hợp trên, nhà đầu tư phải nộp LPTB đối với phần diện tích mà nhà đầu tư xây dựng nhà để ở, để kinh doanh nhà nghỉ, khách sạn hoặc cho thuê, không nộp LPTB cho phần diện tích đất dùng để xây dựng nhà để kinh doanh nhà hoặc được phép chia lô để chuyển nhượng đất cho các tổ chức, cá nhân khác (nếu có).

11. Công văn số 876/TC-CST ngày 21/01/2005 của Bộ Tài chính Về việc thực hiện Quyết định số 90/2004/QĐ-BTC ngày 25/11/2004 của Bộ Tài chính về việc điều chỉnh mức thuế suất thuế nhập khẩu của một số mặt hàng để thực hiện Hiệp định Thương mại Việt Mỹ

Theo đó, mức thuế suất thuế nhập khẩu quy định và ban hành theo QĐ 90 sẽ thay thế cho các mức thuế suất tương ứng quy định tại Quyết định 110/2003/QĐ-BTC ngày 25/07/2003. Các mức thuế suất này được xem là thuế nhập khẩu ưu đãi, áp dụng cho hàng hóa nhập khẩu có Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa của Hoa Kỳ và các nước có Tối Huệ Quốc với Việt Nam.


Nguồn Smenet
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
H

HyperVN

<b>Phu hót rác</b>
17/3/03
1,833
16
0
47
Hải Phòng
www.webketoan.vn
23. Công văn số 357/TCT-TNCN ngày 25/01/2005 của Tổng cục Thuế Về thuế thu nhập cá nhân đối với khoản trợ cấp thôi việc

Về khoản trợ cấp thôi việc (mỗi năm làm việc tương đương với nửa (1/2) tháng lương) thì không phải chịu thuế thu nhập cá nhân. Riêng trường cá nhân đó từng có thời gian làm việc cho công ty (mẹ) ở nước ngoài và khoản trợ cấp này bao gồm luôn cả thời gian người này làm việc ở nước ngoài thì chỉ được miễn thuế thu nhập cá nhân khi có văn bản xác nhận Công ty (mẹ) có chế độ chi trả trợ cấp thôi việc và chưa từng nhận khoản trợ cấp đó tại nước ngoài.

24. Công văn số 355/TCT-PCCS ngày 25/01/2005 của Tổng cục Thuế Về việc xuất hóa đơn trễ

Trường hợp doanh nghiệp mua vật tư để xây dựng công trình thì đơn vị bán vật tư phải xuất hóa đơn ngay sau khi bán, bất chấp đã thanh toán tiền hay chưa. Trường hợp do chưa thanh toán ngay nên bên bán chưa xuất hóa đơn cho chủ công trình từ năm 2001, 2002 nhưng đến năm 2003 đơn vị bán vật tư mới xuất hóa đơn thì hóa đơn đó không đảm bảo tính hợp pháp để hạch toán vào chi phí và khấu trừ thuế GTGT đầu vào.

25. Công văn số 356/TCHQ-GSQL ngày 25/01/2005 của Tổng cục Hải quan Về phân loại hàng hóa theo máy chính của thiết bị đồng bộ nhập khẩu

Văn bản hướng dẫn các nguyên tắc và thủ tục hồ sơ để phân loại và tính thuế nhập khẩu theo máy chính của thiết bị toàn bộ, thiết bị đồng bộ

26. Công văn số 360/TCT-DNNN ngày 25/01/2005 của Tổng cục Thuế Về thuế suất thuế GTGT đối với dự án xây nhà để bán

Doanh nghiệp có dự án đầu tư xây nhà để bán, đã ký hợp đồng bán nhà theo giá có thuế GTGT với mức thuế 5%, đã thu tiền của người mua tối thiểu là 30% giá trị hợp đồng trước ngày 01/01/2004 thì được áp dụng thuế suất 5% cho các hợp đồng này.

27. Công văn số 379/TCHQ-KTTT ngày 26/01/2005 của Tổng cục Hải quan Về thẩm quyền xét duyệt hồ sơ xin miễn thuế

Theo quy định, các lô hàng nhập khẩu dưới hình thức quà biếu, quà tặng có trị giá không vượt quá 30 triệu đồng thì thẩm quyền xét duyệt hồ sơ xin miễn thuế nhập khẩu là Cục Hải quan địa phương; nếu vượt quá 30 triệu đồng thì sẽ do Tổng cục Hải quan xét duyệt. Hồ sơ xét duyệt bao gồm: Công văn yêu cầu xét miễn thuế (bản chính, do chủ hàng lập); Thông báo hoặc thỏa thuận biếu, tặng; Tờ khai hàng hóa nhập khẩu đã làm thủ tục Hải quan; Thông báo thuế (tất cả là bản photo có chứng thực sao y bản chính)

28. Công văn số 365/TCT-DNK ngày 26/01/2005 của Tổng cục Thuế Về thuế suất thuế GTGT đối với mặt hàng mực viết và sáp màu

Mặt hàng mực viết thuộc nhóm 3215.90.30 và mặt hàng sáp màu thuộc nhóm 3404 áp dụng mức thuế suất thuế GTGT là 10%

29. Công văn số 364/TCT-ĐTNN ngày 26/01/2005 của Tổng cục Thuế Về việc chuyển giao tài sản cố định và xác định chi phí, khấu hao tài sản chuyển giao

Theo quy định hiện hành về trích khấu hao tài sản cố định tại Quyết định 206/2003/QĐ-BTC ngày 12/12/2003 thì doanh nghiệp không được trích khấu hao cũng như không được tính vào chi phí đối với tài sản cố định, chi phí không tham gia vào hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Trường hợp doanh nghiệp có chuyển giao tài sản cố định cho đơn vị khác thì phải phát hành hóa đơn GTGT và kê khai, nộp thuế GTGT ngay trong kỳ nộp thuế.

30. Quyết định số 16/2005/QĐ-UB ngày 27/01/2005 của UBND TP. HCM Về tạm giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2005 nguồn vốn Ngân sách thành phố

Quyết định giao cho các Sở, cơ quan ngang Sở, UBND các quận-huyện chỉ tiêu kế hoạch tạm giao về đầu tư xây dựng năm 2005 nguồn vốn ngân sách thành phố, với số vốn 599,862 tỷ đồng (đính kèm Danh mục 214 công trình dự án). Sau khi nhận được chỉ tiêu kế hoạch tạm giao, các Sở, cơ quan ngang Sở, UBND các quận-huyện – là cơ quan chủ quản của các chủ đầu tư – sẽ tiến hành phân bổ, giao chỉ tiêu cho các đơn vị trực thuộc.

31. Công văn số 260/LĐTBXH-LĐVL ngày 27/01/2005 của Bộ Lao động TBXH Về việc cho thôi việc hàng loạt

Trường hợp doanh nghiệp cho thôi việc hàng loạt do thay đổi cơ cấu hoặc công nghệ, doanh nghiệp phải công bố danh sách, trao đổi nhất trí với Ban chấp hành Công đoàn cơ sở và báo cho cơ quan quản lý nhà nước về lao động tại địa phương được biết. Sau 30 ngày kể từ ngày thông báo, doanh nghiệp mới quyết định cho người lao động thôi việc mà không cần phải báo trước với người lao động.

32. Công văn số 266/LĐTBXH-BHXH ngày 27/01/2005 của Bộ Lao động TBXH Về việc đề nghị giải quyết chế độ Bảo hiểm xã hội đối với người tự ý xin thôi việc

Đối với những trường hợp không do yêu cầu của tổ chức mà cá nhân, viên chức tự ý xin thôi việc, quân nhân xin giải ngũ vì hoàn cảnh riêng, sau được trở lại làm việc thì thời gian công tác trước khi nghỉ việc hoặc giải ngũ không được tính là thời gian công tác liên tục.

33. Quyết định số 0151/2005/QĐ-BTM ngày 27/01/2005 của Bộ Thương mại Về việc ban hành sửa đổi, bổ sung quy chế cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa của Việt Nam - mẫu D để hưởng các ưu đãi theo Hiệp định về Chương trình ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT) để thành lập Khu vực mậu dịch tự do ASEAN (AFTA)

Phần sửa đổi, bổ sung theo Quyết định này bao gồm: sửa đổi các điều khoản về xuất trình và chấp nhận C/O Form D tại nước nhập khẩu; Quy tắc về xuất xứ cộng gộp; Quy tắc xuất xứ dùng cho Hiệp định CEPT áp dụng đối với mặt hàng bột mì.
 
H

HyperVN

<b>Phu hót rác</b>
17/3/03
1,833
16
0
47
Hải Phòng
www.webketoan.vn
34. Nghị định số 09/2005/NĐ-CP ngày 27/01/2005 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa

Theo đó, hành vi trồng cây, để đồ vật, dựng lều quán hoặc có hành vi khác trong phạm vi hành lang bảo vệ luồng làm che khuất báo hiệu đường thủy nội địa hoặc làm hạn chế tầm nhìn của người điều khiển phương tiện… có thể bị phạt từ 100.000 đến 200.000 đồng…, Nếu để bùn, đất, cát, sỏi hoặc các chất phế thải khác rơi, trôi xuống luồng hoặc trong phạm vi hành lang bảo vệ luồng có thể bị phạt từ 500.000 đến 1.000.000 đồng…
Khai thác cát, sỏi hoặc khoáng sản khác trên đường thủy nội địa không đúng giấy phép do cơ quan có thẩm quyền cấp, Tổ chức họp chợ trái phép trên đường thủy nội địa: mức từ 3 đến 5 triệu đồng…
Hành vi dựng nhà (kể cả nhà nổi), xây dựng công trình trái phép trong phạm vi hành lang bảo vệ luồng hoặc phạm vi bảo vệ công trình khác thuộc kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa, Để phương tiện đâm, va vào công trình thuộc kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa làm ảnh hưởng đến an toàn của công trình… mức phạt từ 5 đến 10 triệu đồng…
Sử dụng chất nổ làm ảnh hưởng đến an toàn của công trình thuộc kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa, Tạo vật chướng ngại trên luồng gây cản trở giao thông… từ 15 đến 20 triệu đồng…


35. Công văn số 267/LĐTBXH-BHXH ngày 27/01/2005 của Bộ Lao động TBXH Vềchế độ chính sách đối với người bị tai nạn giao thông

Trường hợp người lao động của doanh nghiệp bị tai nạn giao thông trên tuyến đường từ nơi ở đến nơi làm việc được coi là tai nạn lao động, theo đó doanh nghiệp có trách nhiệm trả các khoản chi phí y tế và tiền lương từ khi sơ cứu, cấp cứu đến khi điều trị ổn định thương tật cho người bị tai nạn.

36. Thông tư số 12/2005/TT-BLĐTBXH ngày 28/01/2005 của Bộ Lao động TBXH Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 113/2004/NĐ-CP ngày 16/04/2004 của Chính phủ Quy định xử phạt hành chính về hành vi vi phạm pháp luật lao động

Các hành vi sau đây được xem là vi phạm pháp luật lao động bao gồm: vi phạm quy định về thủ tục tuyển lao động; người sử dụng lao động trả trợ cấp mất việc làm thấp hơn mức quy định của pháp luật; lập qũy dự phòng về trợ cấp mất việc làm không đúng quy định; vi phạm những quy định về thành lập, đăng ký, hoạt động, chia tách, sáp nhập, đình chỉ hoạt động và giải thể cơ sở dạy nghề; thu phí học nghề đối với đối tượng được miễn thu; th phí học nghề cao hơn quy định; vi phạm việc không ký hợp đồng lao động đối với người lao động đã làm việc đủ 12 tháng trở lên hoặc đã hoàn thành liên tục 2 hợp đồng lao động; không đóng hoặc không trả tiền bảo hiểm xã hội đầy đủ cho người lao động…
Thông tư hướng dẫn chi tiết việc xác định hành vi nào bị xem là vi phạm pháp luật, thủ tục và thẩm quyền ra quyết định xử phạt.


37. Thông tư số 09/2005/TT-BTC ngày 28/01/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí đào tạo nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2004 - 2008.

Theo đó, mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước cho công tác tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, chưa bao gồm khoản hỗ trợ cho học viên thuộc địa bàn đặc biệt khó khăn như sau: khoá đào tạo 5 ngày: mức hỗ trợ không quá 600.000đ/1 suất đào tạo, 7 ngày: không quá 650.000đồng, 14 ngày: mức hỗ trợ không quá 1.000.000 đồng...

Mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước về chi phí đi lại, tiền ăn, ở cho học viên thuộc địa bàn đặc biệt khó khăn không quá 70% mức chi tối thiểu...

38. Công văn số 313/LĐTBXH-BHXH ngày 01/02/2005 của Bộ Lao động TBXH Về tiền lương làm cơ sở đóng Bảo hiểm xã hội

Theo quy định hiện hành, tiền lương làm căn cứ đóng BHXH là bao gồm lương theo ngạch, bậc, chức vụ, hợp đồng và các khoản phụ cấp khu vực, đặt đỏ, chức vụ, thâm niên, hệ số chênh lệch bảo lưu (nếu có). Theo đó, ngoài tiền lương cơ bản được ghi trong hợp đồng lao động, hàng tháng người lao động được nhận một khoản trợ cấp hàng tháng, được gọi là trợ cấp trách nhiệm, tùy thuộc vào tính chất công việc và trách nhiệm của người lao động) thì khoản trợ cấp trách nhiệm này không tính để làm căn cứ đóng BHXH.

39. Công văn số 1318/TC-TCT ngày 01/02/2005 của Bộ Tài chính Về việc thực hiện Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao

Văn bản đề nghị các Bộ, UBND các tỉnh/TP chỉ đạo cơ quan thuế các cấp tăng cường công tác kiểm tra việc kê khai quyết toán của các cơ quan chi trả thu nhập, thực hiện đôn đốc các cơ quan chi trả thu nhập nộp tờ khai quyết toán thuế (thu nhập cá nhân) năm 2004 đúng thời hạn, chậm nhất là ngày 28/02/2005. Văn bản có nhắc đến việc quản lý thuế thu nhập đối với các đối tượng là ca sĩ, nghệ sĩ, cầu thủ bóng đá, vận động viên…

40. Thông tư số 10/2005/TT-BTC ngày 02/02/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quy chế công khai tài chính đối với việc phân bổ, quản lý sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước

Theo hướng dẫn, cơ quan cấp trên của chủ đầu tư phải thực hiện công khai tài chính các nội dung thuộc thẩm quyền như sau: tổng mức vốn đầu tư được Nhà nước giao theo kế hoạch trong dự toán ngân sách nhà nước hàng năm và triển khai phân bổ kế hoạch vốn đầu tư cho từng dự án thuộc cấp mình quản lý, Kết quả lựa chọn nhà thầu đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt của từng dự án, Số liệu quyết toán vốn đầu tư theo niên độ ngân sách hàng năm của từng dự án...
Đối với chủ đầu tư: kế hoạch vốn đầu tư (kể cả điều hòa, điều chỉnh, bổ sung) được cơ quan cấp trên của chủ đầu tư giao trong năm cho từng dự án đầu tư, Kết quả lựa chọn nhà thầu đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt của từng dự án...
 
H

HyperVN

<b>Phu hót rác</b>
17/3/03
1,833
16
0
47
Hải Phòng
www.webketoan.vn
41. Quyết định số 121/2005/QĐ-NHNN ngày 02/02/2005 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành Quy chế về kiểm toán độc lập đối với các tổ chức tín dụng

Quy chế này quy định: doanh nghiệp kiểm toán phải đảm bảo các điều kiện sau: có vốn điều lệ hoặc vốn chủ sở hữu từ 03 tỷ đồng trở lên đối với doanh nghiệp kiểm toán trong nước, Vốn điều lệ tối thiểu là 300.000 USD đối với doanh nghiệp kiểm toán có vốn đầu tư nước ngoài, Có số lượng kiểm toán viên hành nghề từ 10 người trở lên. Bố trí ít nhất 03 kiểm toán viên hành nghề tham gia kiểm toán một tổ chức tín dụng, Đã thành lập và hoạt động kiểm toán tại Việt Nam tối thiểu là 03 năm…
Báo cáo tài chính hàng năm của tổ chức tín dụng phải được kiểm toán độc lập, gồm: Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ, Các thuyết minh báo cáo tài chính.
Những ý kiến không thống nhất với Ban lãnh đạo tổ chức tín dụng về các vấn đề có thể ảnh hưởng lớn đến báo cáo tài chính hoặc đến ý kiến của kiểm toán viên và doanh nghiệp kiểm toán. Kiểm toán viên và doanh nghiệp kiểm toán cần nêu rõ tình trạng giải quyết những ý kiến không thống nhất đó và mức độ ảnh hưởng của vấn đề…


Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

42. Quyết định số 10/2005/QĐ-BTC ngày 02/02/2005 của Bộ Tài chính công bố danh sách thành viên bảo lãnh phát hành, đại lý phát hành trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu Chính quyền địa phương năm 2005

Bao gồm các đơn vị sau: Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương tín, Ngân hàng Đầu tư phát triển Việt Nam, Công ty cổ phần chứng khoán Bảo Việt, Công ty TNHH chứng khoán ngân hàng thương mại cổ phần á châu, Công ty TNHH chứng khoán Thăng Long...

43. Nghị định số 11/2005/NĐ-CP ngày 02/02/2005 của Chính phủ Quy định chi tiết về chuyển giao công nghệ (sửa đổi)

Nghị định này được áp dụng đối với các tổ chức và cá nhân trong nước và nước ngoài thực hiện các hoạt động bao gồm: a) Chuyển giao công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam; b) Chuyển giao công nghệ trong nước; c) Chuyển giao công nghệ từ Việt Nam ra nước ngoài. Chuyển giao công nghệ là hình thức mua và bán công nghệ trên cơ sở Hợp đồng chuyển giao công nghệ. Theo đó, bên bán có nghĩa vụ chuyển giao các kiến thức tổng hợp của công nghệ hoặc cung cấp các máy móc, thiết bị, dịch vụ, đào tạo… kèm theo các kiến thức công nghệ cho bên mua. Nghị định quy định về điều kiện để chuyển giao công nghệ; những công nghệ không được phép chuyển giao; các nội dung cơ bản của Hợp đồng chuyển giao công nghệ. Nghị định này thay thế Nghị định số 45/1998/NĐ-CP ngày 01/07/1998 của Chính phủ.

44. Nghị quyết số 02/2005/NQ-CP ngày 03/02/2005 của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 01 năm 2005

Chính phủ nhấn mạnh: cần đẩy mạnh xã hội hoá các dịch vụ công, trước hết tập trung vào các lĩnh vực y tế, giáo dục - đào tạo, văn hóa và thể thao, triển khai cải cách tiền lương, chấn chỉnh và tăng cường kỷ luật hành chính, xây dựng và thực hiện đề án thanh tra công vụ nhằm đưa công tác thanh tra công vụ thành một công tác thường xuyên, có tính đột phá để chấn chỉnh những yếu kém của bộ máy hành chính. Trọng tâm của cải cách hành chính năm 2005 là tạo chuyển biến cơ bản trong quan hệ của cơ quan hành chính với dân và doanh nghiệp theo tinh thần loại bỏ các thủ tục không cần thiết, giảm mạnh xin - cho, những thủ tục còn cần thì phải cố gắng đơn giản hoá, dễ hiểu, dễ làm để cho dân và doanh nghiệp thực hiện...
Hoàn thiện hệ thống pháp luật về quản lý kinh tế - tài chính, quản lý tài sản công, các quy định về đầu tư xây dựng, đấu thầu, thiết lập nền tảng bước đầu việc thực hiện minh bạch hoá tài sản của cán bộ, công chức, xây dựng văn hoá lãnh đạo và quản lý, tăng cường dân chủ, kiện toàn cơ quan chỉ đạo chống tham nhũng, tăng cường thanh tra, kiểm tra, nhất là trong lĩnh vực quy hoạch, đầu tư xây dựng bằng vốn nhà nước, quản lý đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền về nhà, đất, cấp phép xây dựng...


45. Quyết định số 127/2005/QĐ-NHNN ngày 03/02/2005 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế cho vay của tổ chức tín dụng đối với khách hàng ban hành theo Quyết định số 1627/2001/QĐ-NHNN

Theo đó, đối với khoản nợ vay không trả nợ đúng hạn, được tổ chức tín dụng đánh giá là không có khả năng trả nợ đúng hạn và không chấp thuận cho cơ cấu lại thời hạn trả nợ, thì số dư nợ gốc của hợp đồng tín dụng đó là nợ quá hạn và tổ chức tín dụng thực hiện các biện pháp để thu hồi nợ, việc phạt chậm trả đối với nợ quá hạn và nợ lãi vốn vay do hai bên thoả thuận trên cơ sở quy định của pháp luật. Tổ chức tín dụng phân loại toàn bộ số dư nợ gốc của khách hàng vay có nợ quá hạn vào tài khoản cho vay thích hợp theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam...

46.Nghị định số 13/2005/NĐ-CP ngày 03/02/2005 của Chính phủ Về Vể việc sửa đổi, bổ sung Danh mục hàng hóa và thuế suất thuế nhập khẩu của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT) của các nước ASEAN cho các năm 2005-2013.

Các mặt hàng được bổ sung và sử đổi thuế suất CEPT từ 2005 đến 2013 bao gồm:
Nhóm 0105: gia cầm sống; Nhóm 0207 và 0208: Các loại thịt và phụ phẩm ăn được sau giết mổ; Nhóm 0602: cây sống, cành giâm; Nhóm 0805: quả thuộc chi cam quýt; Nhóm 1601: Xúc xích; Nhóm 1602: Thịt và các phụ phẩm dạng thịt sau giết mổ; Nhóm 2208: rượu các loại và cồn etilich dưới 80%; Nhóm 2621: Xỉ và các loại tro; Nhóm 3401: Các loại xà phòng; Nhóm 3402: Các chất tẩy rửa; Nhóm 8525: Trang thiết bị vô tuyến và điện ảnh; Nhóm 9701: Tranh vẽ. Mức thuế suất theo Nghị định này được áp dụng kể từ ngày 01/01/2005.


47. Quyết định số 11/2005/QĐ-BTC ngày 04/02/2005 của Bộ Tài chính Về việc sửa đổi thuế suất thuế nhập khẩu đối với nhóm hàng 2710 trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi

Nhóm hàng 2710 bao gồm xăng các loại, các loại dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ. Theo đó, mặt hàng xăng các loại được điều chỉnh giảm thuế nhập khẩu xuống còn 5%, riêng xăng máy bay và Tetrapropylene là 10%. Mức thuế suất mới có hiệu lực áp dụng kể từ ngày 06/02/2005.
 
H

HyperVN

<b>Phu hót rác</b>
17/3/03
1,833
16
0
47
Hải Phòng
www.webketoan.vn
48. Thông tư số 12/2005/TT-BTC ngày 04/02/2005 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư số 81/2004/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định số 147/2004/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao

Căn cứ tính thuế đối với người nước ngoài được coi là không cư trú tại Việt Nam, thu nhập chịu thuế là tổng thu nhập phát sinh tại Việt Nam, không phân biệt nơi nhận thu nhập ở Việt Nam hay ở nước ngoài. Người nước ngoài được coi là cư trú tại Việt Nam nếu ở tại Việt Nam từ 183 ngày trở lên tính cho 12 tháng liên tục kể từ khi đến Việt Nam, được coi là không cư trú tại Việt Nam nếu ở tại Việt Nam dưới 183 ngày…
Cơ quan chi trả thu nhập không có hoạt động sản xuất kinh doanh thì thực hiện kê khai, nộp thuế tại Cục thuế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Trường hợp cơ quan chi trả thu nhập đóng tại địa bàn cấp huyện, thị xã thì kê khai nộp thuế tại Chi cục thuế nơi đóng trụ sở…


49. Thông báo số 25/TB-VPCP ngày 04/02/2005 của Văn phòng Chính phủ đã ra về kết luận của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện giá bán điện

Thông báo này nêu rõ: tạm thời chưa thực hiện biểu giá điện sinh hoạt quy định tại Quyết định số 215/2004/QĐ-TTg. Tiếp tục thực hiện giá bán điện sinh hoạt quy định tại Quyết định số 124/2002/QĐ-TTg. Biểu giá này được áp dụng cho cả người nước ngoài cư trú tại Việt Nam. Tổng Công ty Điện lực Việt Nam có trách nhiệm hoàn trả cho khách hàng khoản chênh lệch đã thu do tạm thời chưa áp dụng giá điện sinh hoạt nói trên…


50. Nghị định số 14/2005/NĐ-CP ngày 04/02/2005 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê

Theo ban hành, Chính phủ quy định: hành vi cố ý trì hoãn việc thực hiện yêu cầu của điều tra viên thống kê, Nộp chậm phiếu, biểu điều tra thống kê từ 03 đến dưới 05 ngày so với thời hạn quy định của phương án điều tra thống kê, Nộp không đủ phiếu, biểu điều tra thống kê so với quy định của phương án điều tra thống kê… có thể bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 50.000 đến 200.000 đồng, nếu nộp chậm phiếu, biểu điều tra thống kê từ 05 đến dưới 10 ngày: phạt từ 200.000 đến 500.000 đồng…
Phạt tiền từ 5 đến 10 triệu đồng đối với tổ chức, cá nhân ngoài hệ thống tổ chức thống kê nhà nước tiến hành điều tra để thu thập những thông tin ngoài phạm vi chức năng, lĩnh vực hoạt động khi chưa được sự đồng ý của cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực đó, Nếu lợi dụng điều tra thống kê làm phương hại đến lợi ích quốc gia mà chưa tới mức truy cứu trách nhiệm hình sự có thể bị phát đến 20 triệu đồng…
Hành vi cố ý cản trở việc khai thác cơ sở dữ liệu thống kê, không cung cấp cơ sở dữ liệu thống kê theo quy định, làm sai lệch các thông tin thống kê đã được cơ quan có thẩm quyền công bố để phổ biến, đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng hoặc các ấn phẩm… có thể bị phạt từ 3 đến 7 triệu đồng…
Phạt tiền từ 200.000 đến 1.000.000 đồng đối với hành vi để hư hỏng phiếu, biểu điều tra, báo cáo thống kê có chứa thông tin thống kê trong thời hạn lưu trữ theo quy định, nhưng không còn khả năng khôi phục…


51. Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ Về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

Nghị định này hướng dẫn thi hành Luật Xây dựng về lập, thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình; hợp đồng trong hoạt động xây dựng; điều kiện năng lực của tổ chức, cá nhân lập dự án đầu tư xây dựng công trình, khảo sát, thiết kế thi công xây dựng và giám sát xây dựng công trình. Nghị định quy định các nguyên tắc lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình; thiết kế, dự toán xây dựng công trình; quy trình cấp phép xây dựng; các nguyên tắc lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng; quản lý thi công công trình; quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình…
Nghị định này thay thế các Nghị định số: 52/1999/NĐ-CP ngày 08/07/1999; 12/2000/NĐ-CP ngày 05/05/2000; 07/2003/NĐ-CP ngày 30/01/2003; thay thế các nội dung về đấu thầu quy định tại Nghị định số 88/1999/NĐ-CP ngày 01/09/1999; 14/2000/NĐ-CP ngày 05/05/2000; 66/2003/NĐ-CP ngày 12/06/2003.


52. Thông tư Liên tịch số 13/2005/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 07/02/2005 của Liên Bộ Tài chính – Bộ Lao động TBXH Hướng dẫn tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục bổ nhiệm, bãi miễn và xếp lương kế toán trưởng, phụ trách kế toán trong các tổ chức hoạt động kinh doanh

Thông tư này áp dụng cho các doanh nghiệp là: doanh nghiệp nhà nước, công ty TNHH, công ty cổ phần, hợp tác xã, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động theo Luật Đầu tư nước ngoài, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài…
Thông tư quy định về: nguyên tắc bố trí người làm kế toán trưởng, người phụ trách kế toán, thuê người làm kế toán; Tiêu chuẩn và điều kiện để được bổ nhiệm hoặc thuê làm kế toán trưởng; nguyên tắc xếp lương đối với kế toán trưởng. Thông tư có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công Báo và thay thế Thông tư số 64/ TT-LB ngày 12/12/1990 của Liên Bộ tài chính – Bộ Lao động về hướng dẫn bổ nhiệm và xếp lương kế toán trưởng, phó kế toán trưởng xí nghiệp quốc doanh.
 
H

HyperVN

<b>Phu hót rác</b>
17/3/03
1,833
16
0
47
Hải Phòng
www.webketoan.vn
53. Thông tư số 14/2005/TT-BTC ngày 16/02/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 138/2004/NĐ-CP ngày 17/6/2004 của Chính phủ quy định việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan

Bao gồm các hình thức xử phạt chính là: cảnh cáo hoặc phạt tiền.
Ngoài hình thức phạt chính, tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm; cá nhân, tổ chức có thể còn bị áp dụng các hình thức phạt bổ sung sau:
- Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm;
- Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề.
Các hình thức phạt bổ sung trên không được áp dụng độc lập mà phải áp dụng kèm theo hình thức phạt chính, trừ trường hợp áp dụng theo quy định tại khoản 1 Điều 56 Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính.


54. Quyết định số 0244/2005/QĐ-BTM ngày 17/02/2005 của Bộ Thương mại Về việc sửa đổi Quy chế cấp Giấy chứng nhận xuất xứ Mẫu S của Việt nam cho hàng hóa để hưởng các ưu đãi thuế quan theo Hiệp định về Hợp tác Kinh tế, Văn hóa, Khoa học kỹ thuật giữa Chính phủ Việt Nam và Lào ban hành kèm theo Quyết định số 0865/2004/QĐ-BTM ngày 29/06/2004

Quyết định này chỉ sửa đổi Điều 1 trong Bản Quy chế cấp Giấy chứng nhận xuất xứ mẫu S được ban hành theo QĐ 0865/2004/QĐ-BTM ngày 29/06/2004. Điều 1 được sửa đổi theo nguyên mẫu như sau: Điều 1: Định nghĩa – Giấy chứng nhận hàng hóa mẫu S của Việt Nam (sau đây gọi tắt là là Giấy chứng nhận Mẫu S) là Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (viết tắt là C/O) do cơ quan thẩm quyền được Bộ Thương mại ủy quyền cấp cho hàng hóa Việt Nam để được hưởng các ưu đãi theo Hiệp định Hợp tác kinh tế, Văn hóa, Khoa học kỹ thuật giữa Chính phủ Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào đã ký tại Hà Nội ngày 07/01/2005 (gọi tắt là hiệp định Việt – Lào).
So với bản chính tại Quyết định 0865/2004/QĐ-BTM ngày 29/06/2004 thì Hiệp định Việt – Lào được ghi là ký tại Vientinae ngày 16/01/2004.


55. Công văn số 569/TCHQ-KTTT ngày 17/02/2005 của Tổng cục Hải quan về định mức miễn thuế nhập khẩu hàng triển lãm, biếu, tặng

Theo đó, yêu cầu: khi làm thủ tục hải quan hàng hoá tạm nhập - tái xuất tham dự triển lãm, xác nhận danh mục hàng hoá đã biếu, tặng làm cơ sở xét miễn thuế nhập khẩu phải thông báo cho người khai hải quan biết rõ quy định xét miễn thuế nhập khẩu đối với hàng được phép tạm nhập vào Việt Nam để dự hội chợ triển lãm nhưng không tái xuất mà được dùng làm tặng phẩm, quà lưu niệm cho khách đến thăm hội chợ, triển lãm, và phải xác định trị giá cho hàng hoá dùng làm quà biếu, tặng theo quy định hiện hành tại thời điểm nhập khẩu…

56. Công văn số 508/TCT/TNCN ngày 17/02/2005 của Tổng cục Thuế hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2004

Theo đó, khoản thu nhập chịu thuế của ca sỹ, nghệ sỹ như diễn viên biểu diễn các loại hình nghệ thuật: hát, nhạc kịch, cải lương, tuồng chèo, dân ca, xiếc, múa, cầu thủ bóng đá, vận động viên chuyên nghiệp, khi quyết toán thuế năm 2004 được áp dụng giảm trừ 25% để xác định thu nhập bình quân tháng và áp dụng theo biểu thuế tương ứng cho 2 thời điểm…
Đối với khoản thu nhập như thu nhập từ dịch vụ khoa học, kỹ thuật, dịch vụ tư vấn, đại lý, tiền bản quyền sử dụng sáng chế, nhãn hiệu, thu nhập về tiền nhuận bút, hoa hồng môi giới…, trường hợp cá nhân đã nhận trong 6 tháng đầu năm và được khấu trừ thuế theo biểu thuế thu nhập không thường xuyên thì không phải quyết toán lại và không tổng hợp vào thu nhập chịu thuế năm, trường hợp cá nhân nhận trong 6 tháng cuối năm (xác định là thu nhập thường xuyên) thì tổng hợp vào thu nhập của 6 tháng cuối năm chia 6 tháng để xác định số thu nhập bình quân tháng và áp dụng biểu thuế luỹ tiến…
Đối với người có thu nhập cao, thu nhập chịu thuế đối với khoản tiền nhà được chi trả hộ là: tiền nhà 6 tháng đầu năm tính theo số thực tế chi trả hộ nhưng không vượt quá 15% thu nhập từ tiền lương, tiền công, 6 tháng cuối năm tính theo số thực tế chi trả hộ nhưng không vượt qúa 15% tổng thu nhập chịu thuế. Sau đó, được tổng hợp vào thu nhập chịu thuế năm 2004 để xác định thu nhập chịu thuế bình quân tháng…


57. Công văn số 516/TCT-ĐTNN ngày 21/02/2005 của Tổng cục Thuế Về việc khấu trừ thuế GTGT khi thay đổi phương pháp tính thuế GTGT từ trực tiếp sang khấu trừ

Khi được chấp thuận chuyển đổi phương pháp tính thuế GTGT từ phương pháp tính trực tiếp trên GTGT sang phương pháp khấu trừ thuế GTGT thì Công ty không được kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với những hóa đơn phát sinh trước ngày áp dụng phương pháp mới, đồng thời không được điều chỉnh lại số thuế GTGT đã nộp của giai đoạn tính thuế trực tiếp.
 
H

HyperVN

<b>Phu hót rác</b>
17/3/03
1,833
16
0
47
Hải Phòng
www.webketoan.vn
58. Công văn số 517/TCT-DNK ngày 21/02/2005 của Tổng cục Thuế Về thuế đối với việc bán tài sản, máy móc, thiết bị của doanh nghiệp đã giải thể

Trường hợp doanh nghiệp đã hoàn tất thủ tục giải thể (không còn tư cách pháp nhân), nếu cần bán tài sản, máy móc, thiết bị… thì liên hệ với Cục Thuế địa phương để xin cấp hóa đơn lẻ khi xuất bán. Trước khi nhận hóa đơn, doanh nghiệp sẽ phải nộp thuế (thu bằng Biên lai thuế) và Cục Thuế địa phương sẽ ấn định số thuế GTGT phải thu và số thuế thu nhập doanh nghiệp dựa trên doanh thu bán tài sản.

59. Công văn số 0765/TM-PC ngày 21/02/2005 của Bộ Thương mại Về việc cập nhật các quy định về cấp Giấy chứng nhận xuất xứ để hưởng thuế nhập khẩu ưu đãi và Danh sách các nước và vùng lãnh thổ đã có thỏa thuận đối xử Tối huệ quốc và ưu đãi đặc biệt trong quan hệ thương mại với Việt Nam

Về hệ thống các Văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực, có liên quan đến xuất xứ hàng hóa để hưởng thuế nhập khẩu ưu đãi, bao gồm các văn bản sau: (1) Thông tư số 01/1999/TT-BTM của Bộ Thương mại hướng dẫn về Giấy chứng nhận xuất xứ để được hưởng thuế nhập khẩu ưu đãi; (2) Thông tư Liên tịch số 09/2000/TTLT-BTM-TCHQ và 22/2001/TTLT-BTM-TCHQ về xác định và kiểm tra xuất xứ hàng hóa; (3) Quyết định số 1375/1999/QĐ-BTM về Quy chế Giấy chứng nhận xuất xứ (C/O) mẫu A đối với hàng giày dép xuất sang EU; (4) Quyết định số 1727/2003/QĐ-BTM về Quy chế Giấy chứng nhận xuất xứ (C/O) mẫu E; (5) Quyết định số 0865/2004/QĐ-BTM về Quy chế Giấy chứng nhận xuất xứ (C/O) mẫu S; (6) Quyết định số 1420/2004/QĐ-BTM và 0151/2005/QĐ-BTM về Quy chế Giấy chứng nhận xuất xứ (C/O) mẫu D. Công văn đính kèm Danh sách 89 nước/vùng lãnh thổ đã có thỏa thuận Tối huệ quốc với Việt Nam và Danh sách 10 nước/vùng lãnh thổ có thỏa thuận ưu đãi đặc biệt trong quan hệ thương mại với Việt Nam.

60. Quyết định số 35/2005/QĐ-TTg ngày 22/02/2005 của Thủ tướng Chính phủ Về việc thành lập Khu Kinh tế cửa khẩu Khánh Bình, huyện An Phú, tỉnh An Giang

Khu Kinh tế cửa khẩu Khánh Bình sẽ bao gồm 5 xã Khánh Bình, Khánh An, Quốc Thái, Nhơn Hội và Phú Hữu thuộc huyện An Phú, tỉnh An Giang.

61. Công văn số 2079/TC-CST ngày 22/02/2005 của Bộ Tài chính Về chính sách phân loại hàng hóa

Văn bản mới nhất áp dụng cho việc phân loại hàng hóa nhập khẩu là Thông tư 85/2003/TT-BTC ngày 29/08/2003 của Bộ tài chính. Các văn bản đề cập đến việc phân loại hàng hóa ban hành trước thời điểm Thông tư có hiệu lực đều mặc nhiên bãi bỏ và không áp dụng cho các lô hàng hiện hành.

62. Công văn số 610/TCHQ-KTTT ngày 22/02/2005 của Tổng cục Hải quan Về xử lý đề nghị miễn thuế nhập khẩu ôtô quà tặng

Đối với hàng quà biếu, quà tặng thì chỉ xem xét miễn thuế nhập khẩu cho những lô hàng có giá trị không vượt quá 30 triệu đồng. Hơn nữa, quy định hiện hành cấm nhập khẩu ôtô chở người dưới 16 chỗ đã qua sử dụng. Do vậy, dù là hàng quà tặng, nhưng nếu ôtô dưới 16 chỗ đã qua sử dụng cũng bị cấm nhập khẩu, không thuộc đối tượng xem xét miễn thuế.

63. Công văn số 829/VPCP-VX ngày 23/02/2005 của Văn phòng Chính phủ Về việc thực hiện chính sách, pháp luật lao động và đời sống trong các Khu công nghiệp, Khu chế xuất

Văn bản nêu ý kiến của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các Bộ Ngành có liên quan nghiên cứu quy định khi quy hoạch phát triển thành lập các khu công nghiệp, khu chế xuất phải gắn liền với sự phát triển đô thị, quy hoạch các khu dân cư và các khu nhà ở cho người lao động phục vụ trong khu công nghiệp, khu chế xuất ; đồng thời bổ sung quy hoạch các khu dân cư gắn với các khu công nghiệp, khu chế xuất hiện có và đảm bảo các điều kiện cần thiết để xây dựng cơ sở hạ tầng, nhà ở cho công nhân thuê…

64. Công văn số 489/LĐTBXH-LĐVL ngày 23/02/2005 của Bộ Lao động TBXH Về việc tính thời gian hưởng chế độ bảo hiểm xã hội

Thời gian người lao động nghỉ việc không hưởng lương mà tự đóng Bảo hiểm xã hội thì không được tính để hưởng trợ cấp mất việc làm, chỉ tính để hưởng quyền lợi Bảo hiểm xã hội

65. Công văn số 652/TCHQ-GSQL ngày 24/02/2005 của Tổng cục Hải quan Về thủ tục Hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu qua Đồng Văn (Quảng Ninh)

Hiện nay, việc làm thủ tục Hải quan cho hàng hóa xuất khẩu qua Đồng Văn được thực hiện theo một dây chuyền Hải quan khép kín do Chi cục Hải quan cửa khẩu Hoành Mô chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát, quản lý. Theo đó, nếu lô hàng xuất khẩu đã hoàn thành đầy đủ các bước thủ tục Hải quan, thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ thuế và đã thực hiện kiểm tra thực tế hàng hóa tại Đồng Văn thì được xuất khẩu qua Đồng Văn để sang Trung Quốc.
 
H

HyperVN

<b>Phu hót rác</b>
17/3/03
1,833
16
0
47
Hải Phòng
www.webketoan.vn
66. Công văn số 506/LĐTBXH-TL ngày 24/02/2005 của Bộ Lao động TBXH Về phụ cấp chức vụ đối với một số chức danh lãnh đạo của các Chi nhánh Ngân hàng thương mại

Văn bản hướng dẫn áp dụng hệ số phụ cấp cho các chưc danh Giám đốc, phó Giám đốc, Trưởng – Phó phòng tại các chi nhánh cấp 2, cấp 2, Văn phòng đại diện, Phòng Giao dịch, Quỹ tiết kiệm trực thuộc các Ngân hàng thương mại.

67. Công văn số 667/TCHQ-GSQL ngày 24/02/2005 của Tổng cục Hải quan Về việc phân loại phần mềm

Theo các quy định hiện hành thì phần mềm nhập khẩu được phân loại như sau: Cơ quan Hải quan chỉ phân loại phương tiện dùng để ghi, lưu, chứa thông tin (phần mềm); Tùy theo phương tiện ghi, lưu, chứa thông tin là đĩa, băng, USB, ổ cứng… có mã số tương ứng. Thông tin (phần mềm) được ghi, lưu, chứa trên các phương tiện đó thì không phân loại.

68. Công văn số 550/TCT-ĐTNN ngày 25/02/2005 của Tổng cục Thuế Về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Theo quy định hiện hành, nếu doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài không đạt được tỷ lệ nhất định về xuất khẩu sản phẩm như đã cam kết trong Giấy phép đầu tư thì không được hưởng ưu đãi về thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp và miễn giảm thuế TNDN theo Giấy phép đầu tư.

69. Công văn số 545/TCT-ĐTNN ngày 25/02/2005 của Tổng cục Thuế Về việc trích nộp thuế GTGT đối với hàng hóa bán tại địa phương khác thông qua các đại diện bán hàng

Trường hợp doanh nghiệp bán hàng tại các địa phương khác thông qua ủy quyền cho các đại diện bán hàng, thì khi phát sinh doanh thu, Công ty phải tạm trích nộp một tỷ lệ phần trăm trên doanh thu chưa có thuế GTGT (đối với hàng hóa có thuế suất GTGT 5% thì tỷ lệ trích nộp là 2%, hàng hóa có thuế suất GTGT 10% thì trích nộp 3%). Công ty được kê khai số thuế GTGT đã nộp khi kê khai thuế GTGT tại cơ quan Thuế nơi đặt trụ sở chính.

70. Công văn số 554/TCT-DNNN ngày 25/02/2005 của Tổng cục Thuế Về việc lập hóa đơn GTGT sớm hơn thời điểm xuất khẩu hàng

Trường hợp doanh nghiệp đã lập hóa đơn GTGT nhưng nhiều tháng sau mới xuất khẩu được hàng hóa thì đến thời điểm thực xuất doanh nghiệp mới có đủ điều kiện để kê khai khấu trừ hoặc hoàn thuế GTGT đầu vào, đồng thời bị xử phạt vi phạm hành chính về sử dụng hóa đơn chứng từ. Cần biết rằng, nếu hàng hóa chưa xuất khẩu nhưng doanh nghiệp đã viết hóa đơn GTGT xuất khẩu hàng hóa cho nước ngoài là vi phạm chế độ sử dụng hóa đơn chứng từ.

71. Công văn số 544/TCT-DNK ngày 25/02/2005 của Tổng cục Thuế Về các khoản chi không liên quan đến doanh thu chịu thuế như chi ủng hộ các đoàn thể, tổ chức xã hội và ủng hộ địa phương

Theo quy định tại điểm 6, mục IV, phần B , Thông tư 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 thì các khoản chi nêu trên không được tính vào chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế. Theo đó, trường hợp Công ty tự đầu tư làm đường thuộc tài sản của Công ty thì được hạch toán vào tài sản cố định và trích khấu hao; nếu Công ty ủng hộ địa phương tiền để làm đường trên đất của xã thì không được hạch toán vào chi phí.

72. Công văn số 660/TCHQ-KTTT ngày 24/02/2005 của Tổng cục Hải quan Về giá tính thuế hàng hóa nhập khẩu từ Khu Thương mại Lao Bảo vào nội địa

Hiện nay, giá tính thế đối với hàng hóa nhập khẩu được áp dụng thống nhất trên toàn quốc, không có sự phân biệt riêng cho các Khu Kinh tế ở Việt Nam và được hướng dẫn cụ thể tại Thông tư 87/2004/TT-BTC, công văn số 5782 và 5784/TCHQ-KTTT. Công văn số 5464/TC-CSTC ngày 26/05/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn áp giá tính thuế đối với hàng hóa nhập khẩu từ Khu Thương mại Lao Bảo vào nội địa đã hết hiệu lực thi hành.

73. Nghị định số 18/2005/NĐ-CP ngày 24/02/2005 của Chính phủ Quy định việc thành lập, tổ chức và hoạt động của tổ chức bảo hiểm tương hỗ


Nghị định này cho phép các tổ chức hoặc cá nhân cùng hoạt động kinh doanh trong cùng một lĩnh vực, ngành nghề hoặc sinh sống trên cùng một địa bàn và có cùng loại rủi ro được thành lập Công ty kinh doanh bảo hiểm nhằm mục đích tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau giữa các thành viên trong Công ty. Tên gọi của loại hình Công ty này bắt buộc phải có cụm từ “Bảo hiểm tương hỗ”. Công ty BHTH có số lượng thành viên bắt buộc không dưới 10 người. Thành viên của Công ty sẽ vừa là bên mua bảo hiểm vừa là chủ sở hữu của Công ty. Nghị định có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công Báo. Bộ Tài chính sẽ có Thông tư hướng dẫn cụ thể nghị định này

74. Công văn số 538/TCT-DNNN ngày 23/02/2005 của Tổng cục Thuế Về việc thuế suất thuế GTGT đối với các hóa đơn (xuất trễ) cho các công trình xây dựng đã hoàn thành và đưa vào sử dụng trước ngày 31/12/2003

Đối với các dự án đầu tư xây dựng cơ bản đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng trước ngày 31/12/2003 nhưng chưa xuất hóa đơn và kê khai thuế GTGT đầu ra là vi phạm và sẽ bị xem xét xử phạt hành chính; đến tháng 12/2004 Công ty mới xuất hóa đơn thì hoạt động xây dựng đối với các dự án này được áp dụng thuế suất thuế GTGT là 5% (căn cứ điểm 2.33, mục II, phần C Thông tư 122/2000/TT-BTC)

75. Công văn số 537/TCT-DNNN ngày 23/02/2005 của Tổng cục Thuế Về việc xác định chi phí hợp lý đối với khoản chênh lệch thiếu do ngân hàng trung gian ở nước ngoài khấu trừ khi chuyển khoản

Trường hợp ngân hàng khấu trừ phí thanh toán vào số tiền thanh toán hàng hóa do khách hàng chuyển trả thì Công ty phải giải trình đầy đủ chứng từ để chứng minh khoản phí thực tế đã bị khấu trừ và được hạch toán vào chi phí. Ngược lại nếu Công ty không chứng minh được khoản chênh lệch thiếu trong số tiền hàng xuất khẩu là phí dịch vụ chuyển tiền do ngân hàng trung gian nước ngoài khấu trừ thì không được tính vào chi phí hợp lý.
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA