Mỗi tuần một chuyên đề

Một số nghiệp vụ liên quan tới ủy thác nhập khẩu

  • Thread starter nguyen huu hoan
  • Ngày gửi
N

nguyen huu hoan

Guest
15/3/06
2
0
0
39
hai duong
Theo thông tư 108/2001/TT-BTC ngày 31/12/2001 về việc hướng dẫn kế toán trong hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu ủy thác:
1. Khi nhận hàng thì căn cứ vào hóa đơn chứng từ kế toán bên nhận UTXK tiến hành ghi nhận:
Nợ TK 003: hàng hóa nhận bán hộ, ký gửi.
2. Khi xuất khẩu lô hàng, căn cứ vào hóa đơn chứng từ xuất khẩu, kế toánđơn vị nhận UTXK tiến hành hạch toán số tiền phải thu khách hàng nước ngoài và phải trả đơn vị UTXK:
Nợ TK 131:(chi tiết phải thu khách hàng nước ngoài).
Có TK 331: (Chi tiết phải trả đơn vị UTXK).
đồng thời ghi nhận Có TK 003: hàng hóa nhận bán hộ, ký gửi.
3. Các khoản thuế liên quan mà đơn vị nhận UTXK phải nộp hộ cho bên UTXK:
Nợ Tk 331(chi tiết phải trả đơn vị UTXK
Có TK 338:(Các khoản thuế phải nộp hộ)
4.Hạch toán phí ủy thác(căn cứ vào chứng từ, hợp đồng có liên quan):
Nợ TK 331(Chi tiết phải trả đơn vị UTXK)
Có TK 3331 (Thuế GTGT dịch vụ UTXK 10%)
Có TK 511( Doanh thu dịch vụ UTXK)
5. Hạch toán các khoản thuế nộp hộ nhà nước:
Nợ TK 338
Có TK 111,112...
6. Hạch toán các khoản chi hộ cho bên UT (phí UT, phí vận chuyển, bốc xếp, phí ngân hàng...)
Nợ TK 138( chi tiết phải thu đơn vị UT)
Có TK 111,112...
7. Hạch toán bù trừ giữa bên nhận UT và bên UT:
Nợ TK 331
Có TK 138
Có TK 111
8. Khi nhận tiền hàng của đơn vị nước ngoài
Nợ TK 112
Có TK 131
 
Khóa học Quản trị dòng tiền

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA