trích khấu hao TSCD thuê tài chính nhưng bị đứt hợp đồng giữa chừng

  • Thread starter uhaha
  • Ngày gửi
U

uhaha

Guest
15/9/09
1
0
0
35
HN
mọi người giúp em tí a.
nếu tái sản cố định đi thuê tài chính nhưng giữa chừng bị đứt hợp đồng thì khấu hao sẽ tính như thế nào tiếp theo a? trách nhiệm cua mỗi bên như thế nào?
mọi người quan tâm giải thích giùm!
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
kimloan08

kimloan08

Trung cấp
15/12/08
77
8
8
Góc phố ngày xưa
mọi người giúp em tí a.
nếu tái sản cố định đi thuê tài chính nhưng giữa chừng bị đứt hợp đồng thì khấu hao sẽ tính như thế nào tiếp theo a? trách nhiệm cua mỗi bên như thế nào?
mọi người quan tâm giải thích giùm!

Bạn trích khấu hao tài sản trong thời gian hợp đồng còn hiệu lực. Trách nhiệm của mỗi bên căn cứ vào hợp đồng mà thực hiện.
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA