Phần trích khấu hao TSCĐ vượt mức sẽ bị xuất toán

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
964
124
43
webketoan.com.vn
Công văn số 30587/CTHN-TTHT ngày 29/6/2022 của Cục Thuế TP. Hà Nội về chính sách khấu hao tài sản cố định.

Đối với các tài sản cố định (TSCĐ) nếu còn mới, chưa qua sử dụng thì được trích khấu hao theo khung thời gian quy định tại Phụ lục 1 Thông tư 45/2013/TT-BTC.

Nếu là tài sản đã qua sử dụng, thời gian trích khấu hao được xác định theo cách tính quy định tại khoản 2 Điều 10 Thông tư 45/2013/TT-BTC.

Trường hợp doanh nghiệp muốn áp dụng thời gian trích khấu hao khác với các quy định nêu trên thì phải lập phương án thay đổi thời gian trích khấu hao TSCĐ và xin Sở Tài chính phê duyệt (khoản 3, khoản 4 Điều 10 Thông tư 45/2013/TT-BTC).

Về phương pháp trích khấu hao, theo điểm a khoản 2 Điều 13 Thông tư 45/2013/TT-BTC, doanh nghiệp được trích khấu hao nhanh tối đa không quá 2 lần mức khấu hao xác định theo phương pháp đường thẳng để nhanh chóng đổi mới công nghệ. Tuy nhiên, cần lưu ý, nếu mức khấu hao nhanh vượt quá mức trần quy định thì sẽ bị xuất toán phần khấu hao vượt quá.

Nguồn: LuatVietnam.net
 
Khóa học Quản trị dòng tiền

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA