Không được hạch toán chi phí khấu hao căn hộ nếu chưa có sổ hồng

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
964
124
43
webketoan.com.vn
Công văn số 6541/CTTPHCM-TTHT ngày 8/6/2022 của Cục Thuế TP. HCM về chi phí trích khấu hao tài sản cố định.

Đối với tài sản cố định, doanh nghiệp chỉ được hạch toán chi phí khấu hao khi có giấy tờ chứng minh quyền sở hữu, trừ tài sản thuê mua tài chính (điểm b khoản 2.2 Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC ).

Theo đó, trường hợp doanh nghiệp mua căn hộ của cá nhân nhưng chưa được cấp sổ hồng thì xem như không có giấy tờ chứng minh quyền sở hữu và chi phí khấu hao căn hộ này không được hạch toán.

Nguồn: LuatVietnam.net
 
Khóa học Quản trị dòng tiền

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA