nộp thuế NK hộ đơn vị uỷ thác

  • Thread starter ghetban
  • Ngày gửi

1317 lượt xem

G

ghetban

Sơ cấp
23/8/09
24
0
0
30
hải phòng
Khi chuyển tiền gửi ngân hàng nộp thuế nhập khẩu hộ đơn vị uỷ thác: 40.000 thì hạch toán vào tài khoản 138 hay tài khoản 333 vậy? Cám ơn mọi người nhiều!
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Xem nhiều