Thông tư số 203/2009/TT-BTC-Hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định

  • Thread starter Bong05
  • Ngày gửi
Khóa học Quản trị dòng tiền
anhtrungacc

anhtrungacc

Trung cấp
20/10/08
190
1
18
Ha noi
Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 1/1/2010 và thay thế Quyết định số 206/2003/QĐ-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định.

http://webketoan.net/thuvien/comment.php?dlid=678&ENGINEsessID=47ccb7c91dd644e0739ad4029ef2ec87

Bạn có thấy sự nhầm lẫn của Thông tư này ở Phụ lục 2 Phần I/ Phương pháp khấu hao đường thẳng mục 5: T=T2(1-t1/T1), T1, T2: chú thích giống nhau.
Phần ví dụ đi kèm cũng bị sai
Không hiểu Thông tư này Bộ tài chính Hướng dẫn như thế nào bạn nhỉ
 
anhtrungacc

anhtrungacc

Trung cấp
20/10/08
190
1
18
Ha noi
Thông tư 203-2009 của Bộ Tài chính

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 1/1/2010 và thay thế Quyết định số 206/2003/QĐ-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định.

http://webketoan.net/thuvien/comment.php?dlid=678&ENGINEsessID=47ccb7c91dd644e0739ad4029ef2ec87

Bạn có thấy sự không hợp lý Của Thông tư 203/2009 về TSCĐ không:
Phụ lục 2, phần I. Phương pháp khấu hao theo đường thẳng, mục 5 cách xác định mức trích KH: T=T2*(1-t1/T1), T1, T2: Đều chú thích giống nhau; VD cụ thể cũng tính toán sai.
Không hiểu Bộ tài chính ra văn bản sai hay do up lên web bị nhầm
Cám ơn bạn
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA