Hạch toán tiền nhận trươc, trả trước và ghi nhận hoá đơn khi đã nhận trước, trả trước

  • Thread starter thuthuy40290
  • Ngày gửi

5626 lượt xem

T

thuthuy40290

Sơ cấp
10/11/09
1
0
0
29
ha noi
1) khi đơn vị mua tài sản mà tiền hàng được trừ vào số tiền đơn vị đã trả truớc cho người bán thì tổng giá thanh toán của số tài sản này được ghi vào?

2)Khi đơn vị ghi nhận đặt trước của khách hàng thì số tiền này được ghi vào?

3)Khi đơn vị bán sản phẩm hàng hóa và tiền hàng được trừ vào số đã nhận trước của khách hàng thì giá bán của sản phẩm hàng hóa này được ghi vào?

4)Khi đơn vị trả trước tiền cho người mua tài sản cho người bán thì số tiền đã trả trước này được ghi vào?

5)Số tiền trả trước còn thừa mà đơn vị nhận lại từ người bán được ghi vào?

6)Số tiền nhận trước còn thừa mà đơn vị trả lại cho khách hàng được ghi vào?
 
phong2v

phong2v

Thành viên thân thiết
1) khi đơn vị mua tài sản mà tiền hàng được trừ vào số tiền đơn vị đã trả truớc cho người bán thì tổng giá thanh toán của số tài sản này được ghi vào?
nợ tk 133
nợ tk 211
có tk331
2)khi đơn vị ghi nhận đặt trước của khách hàng thì số tiền này được ghi vào?
nợ tk111,112
có tk 131
3)khi đơn vị bán sản phẩm hàng hóa và tiền hàng được trừ vào số đã nhận trước của khách hàng thì giá bán của sản phẩm hàng hóa này được ghi vào?
nợ tk 131
có tk 333
có tk 511
4)khi đơn vị trả trước tiền cho người mua tài sản cho người bán thì số tiền đã trả trước này được ghi vào?
nợ tk331
có tk 111,112
5)số tiền trả trước còn thừa mà đơn vị nhận lại từ người bán được ghi vào?
nợ tk 111,112
có tk 331
6)số tiền nhận trước còn thừa mà đơn vị trả lại cho khách hàng được ghi vào?
nợ tk 131
có tk 111,112
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Xem nhiều