chỉnh sửa báo táo tài chính năm khi phát hiện sai sót

  • Thread starter huongnguyen1206
  • Ngày gửi

999 lượt xem

H

huongnguyen1206

Sơ cấp
5/6/08
1
0
0
43
Hà Nội
xin mọi người tư vấn giúp tôi trường hợp sau:
năm 2008, BCTC năm hạch toàn thiếu doanh thu, chi phí tháng 12, đến nay phát hiện ra thì phải làm thế nào để chỉnh sửa và nếu bị phạt thì sẽ bị phạt như thế nào?
thanks mọi người
 

Thành viên trực tuyến

  • azurelight
  • rvxbinhphuoc
  • denhatotoTQ
  • thuongdan

TEXT LINK

Xem nhiều