Mỗi tuần một chuyên đề

Kết quả hoạt động sxkd của năm

  • Thread starter stupid0089
  • Ngày gửi
S

stupid0089

Trung cấp
10/11/09
56
0
0
Hà Nội
E mới đi làm, mong các a chị chỉ giúp
Trong báo cáo Tài chính:
Phần Kết qủa HĐSXKD của năm có mục đấu tiên là: Doanh thu bán hàng và CCDV.
E muốn hỏi là mục đó có phải tổng hợp từ" Bảng kê bán ra" của tất cả các tháng trong năm ko ạ??
Làm ơn chỉ giúp e là: "Bảng kê bán ra" và " Bảng kê mua vào" của từng tháng trong tờ khai thuế hàng tháng đc tổng hợp ở phần nào của BCTC ạ?
Thanks!!!
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
C

cabasa

Cao cấp
E mới đi làm, mong các a chị chỉ giúp
Trong báo cáo Tài chính:
Phần Kết qủa HĐSXKD của năm có mục đấu tiên là: Doanh thu bán hàng và CCDV.
E muốn hỏi là mục đó có phải tổng hợp từ" Bảng kê bán ra" của tất cả các tháng trong năm ko ạ??
Làm ơn chỉ giúp e là: "Bảng kê bán ra" và " Bảng kê mua vào" của từng tháng trong tờ khai thuế hàng tháng đc tổng hợp ở phần nào của BCTC ạ?
Thanks!!!

Ai lại đi tổng hợp từ bảng kê như thế, bạn phải tổng hợp từ tài khoản 511. là tài khoản dtbh và ccdv
Còn bảng kê bán ra, mua vào chỉ nhằm phục vụ cho việc xác định số thuế gtgt phải nộp trong tháng thôi, đã gọi là bảng kê thì chỉ việc liệt kê vào là xong chứ không phải thực hiện hạch toán kế toán.
Các mục trong báo cáo tài chính được hình thành dựa trên việc hạch toán các nghiệp kế toán thông qua hệ thống tài khoản kế toán. Căn cứ vào số dư đầu kỳ, số phát sinh, số cuối kỳ của các tài khoản để cuối năm tổng hợp lên báo cáo tài chính. bạn xem xét lại việc này nhé!
 
Sửa lần cuối:
S

stupid0089

Trung cấp
10/11/09
56
0
0
Hà Nội
Ai lại đi tổng hợp từ bảng kê như thế, bạn phải tổng hợp từ tài khoản 511. là tài khoản dtbh và ccdv
Còn bảng kê bán ra, mua vào chỉ nhằm phục vụ cho việc xác định số thuế gtgt phải nộp trong tháng thôi, đã gọi là bảng kê thì chỉ việc liệt kê vào là xong chứ không phải thực hiện hạch toán kế toán.
Các mục trong báo cáo tài chính được hình thành dựa trên việc hạch toán các nghiệp kế toán thông qua hệ thống tài khoản kế toán. Căn cứ vào số dư đầu kỳ, số phát sinh, số cuối kỳ của các tài khoản để cuối năm tổng hợp lên báo cáo tài chính. bạn xem xét lại việc này nhé!

thế có nghĩa là"bảng kê bán ra" và " mua vào" ko thể hiện trên kết quả hđsx kd ạ?
 
C

cotradimex

Guest
20/2/09
5
0
0
Hưng Yên
bạn muốn làm bảng KQHDSXKD thì bạn phải làm sổ chi tiết từng tài khoản phát sinh rồi tập hợp số dư từng tài khoản vào bảng cân đối tài khoản. Từ bảng cân đối tài khoản bạn lấy phần số dư cuối kỳ của doanh thu cho vào bảng KQHDSXKH
Bảng kết quả HDSXKD
chỉ tiêu 1: Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: Là tổng doanh thu hàng hóa và cung cấp dịch vụ trong năm
chỉ tiêu 2: các khoản giảm trừ doanh thu: như giảm giá hàng bán, hàng bán bị trả lại
chỉ tiêu4: giá vốn hàng bán bạn cũng lấy số dư của tài khoảng 632 để cho vào
chỉ tieu6: doanh thu hoạt động tài chính: TK 515 (thường là tiền lãi ngân hàng)
chỉ tiêu7: chi phí tài chính: 635
chỉ tiêu 9: Chi phí quản lý doanh nghiệp: là chi phí bán hàng + chi phí quản lý

Chúc bạn thành công
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA