hạch toán hợp đồng kỳ hạn

  • Thread starter Minh2208
  • Ngày gửi
M

Minh2208

Guest
27/10/08
4
0
0
da nang
Mọi người ơi cho minh hỏi. Một lô hàng cà phê xuất khẩu kỳ hạn chưa xác định giá đầu vào lẫn đầu ra tại thời điểm giao hàng sẽ hạch toán như thế nào
Giá đầu ra tạm tính = (giá tại thời điểm giao hàng- mức trù lùi của hợp đồng kỳ hạn xuất khẩu )*70%. Từ đó tính được doanh thu tạm tính bằng gái đầu ra tạm tính*khối lượng
Giá đầu vào tạm tính =(giá tại thời điểm giao hàng- mức trù lùi của hợp đồng kỳ hạn đầu vào )*70% từ đó tính được giá vốn tạm tính= giá đầu vào tạm tính* khối lượng
Tại thời điểm giao hàng lên tàu, kế toán ghi
Nợ TK 131: tỷ giá kỳ kế toán
Có TK 511: doanh thu tạm tính theo tỷ giá thực tế ngày giao hàng
Chênh lệch ghi vào 515 hay 635
Nợ TK 632 ghi phần doanh thu tạm tính
có TK 156
Phần chênh lệch giữa giá vốn tạm tính vơi doanh thu tạm tính nếu có
Nợ TK 338
có TK 156
Minh định khoản như trên có đúng không
 
Sửa lần cuối:
Khóa học Quản trị dòng tiền

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA