Mỗi tuần một chuyên đề

giup minh hạch toán chuyển kết quả của chi nhánh hạch toán phụ thuộc với!

  • Thread starter toilatoi82
  • Ngày gửi
T

toilatoi82

Guest
3/8/09
7
0
0
ha noi
Cty mình có chi nhánh hạch toán phụ thuộc.
- Các chứng từ được lưu giữ hết tại CN và chi nhánh vẫn mở sổ sách, làm báo cáo bình thường cho đến khi có báo cáo tài chính hoàn chỉnh?
- Các khoản thu chi giữa chi nhánh và công ty thì mình hạch toán qua 136 và 336 thì không có vấn đề gì?
- Nhưng hiện nay trên báo cáo KQKD của chi nhánh như sau:
+ Lợi nhuận trước thuế: 500.000.000 đồng
+ Chi phí thuế TNDN hiện hành:87.500.000 đồng
+ Lợi nhuận sau thuế:412.500.000 đồng
Bây giờ đến cuối năm tài chính mà mình không biết làm thế nào cả?cả nhà cho mình hỏi sẽ kết chuyển kết quả như thế nào về trên công ty để công ty lập và gửi quyết toán thuế cho cơ quan thuế đây?(công ty nộp thuế TNDN cho chi nhánh)
 
Khóa học Quản trị dòng tiền

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA