các Quyết định - Thông tư về thuế thu nhập cá nhân áp dụng từ năm 2009

  • Thread starter pipi134
  • Ngày gửi
pipi134

pipi134

Trung cấp
11/11/09
152
5
0
36
Sơn Tây
vừa mới sửa đổi ;) share cho bạn nào có nhu cầu quan tâm :) :zk2026:
Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân

Thông Tư 84
Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân
( áp dụng cho kinh doanh, tài chính, quản trị....
Thông tư 62
Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính
hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân ( cho các doanh nghiệp, nhà kinh doanh)

Thông tư 176/2009
Hướng dẫn về việc giảm thuế thu nhập cá nhân
đối với cá nhân làm việc tại khu kinh tế

Quyết định 119
Về việc ban hành Quy chế Chuyên gia nước ngoài thực hiện các chương trình, dự án ODA
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
pipi134

pipi134

Trung cấp
11/11/09
152
5
0
36
Sơn Tây
THUẾ NHÀ THẦU ÁP DỤNG TRONG NĂM 2009
Thông tư 134
Hướng dẫn nghĩa vụ nộp thuế áp dụng đối với các tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài kinh doanh
tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam

Thông tư 197
Thông tư 197/2009/TT-BTC bổ sung Thông tư số 134/2008/TT-BTC ngày 31/12/2008 về Hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam

Công văn số 3828
Công văn số 3828/TCT-CS ngày 21/09/2009 của Tổng cục Thuế về chính sách thuế đối với nhà thầu nước ngoài

Công văn số 14340/
Công văn số 14340/BTC-CST ngày 09/10/2009 của Bộ Tài chính về việc miễn thuế nhập khẩu hàng hoá tạo tài sản cố định của dự án đầu tư bằng nguồn vốn ODA
:monkeys10:
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA