Dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thực hiện trước 1/1/2015 có được ưu đãi?

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
965
126
43
webketoan.com.vn
Công văn số 6667/CTHN-TTHT ngày 20/2/2023 của Cục Thuế TP. Hà Nội về ưu đãi thuế TNDN đối với dự án đầu tư sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ.

Theo quy định tại tiết g.2 Điều 1 Nghị định 57/2021/NĐ-CP, trường hợp Công ty có dự án đầu tư sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thực hiện trước ngày 1/1/2015 đáp ứng điều kiện ưu đãi theo khoản 5 Điều 1 Luật số 71/2014/QH13 và thu nhập từ dự án đã hưởng hết ưu đãi theo điều kiện ưu đãi khác (điều kiện về địa bàn chẳng hạn) thì sẽ được chuyển tiếp hưởng ưu đãi theo khoản 11, khoản 16 Điều 1 Nghị định 12/2015/NĐ-CP cho thời gian còn lại kể từ kỳ tính thuế được cấp Giấy xác nhận ưu đãi sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ.

Cách xác định thời gian ưu đãi còn lại cho dự án thuộc trường hợp này được hướng dẫn tại tiết g.4 Điều 1 Nghị định 57/2021/NĐ-CP .

Mức ưu đãi cụ thể dành cho dự án đầu tư sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ là được áp dụng thuế suất 10% trong thời hạn 15 năm, miễn thuế 4 năm và giảm 50% thuế trong 9 năm tiếp theo (khoản 11, khoản 16 Điều 1 Nghị định 12/2015/NĐ-CP).

Nguồn: LuatVietnam.net
 
Khóa học Quản trị dòng tiền

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA