hạch toán chi phí ủng hộ đồng bào bào bảo lụt

  • Thread starter cuden
  • Ngày gửi
C

cuden

Trung cấp
4/5/09
56
0
6
37
Hội An - Quảng Nam
chào cả nhà!
cả nhà giúp em với: công ty có đống góp một khoản tiền để ủng hộ đồng bào bảo lụt sau cơn bảo vừa qua, vậy khoản tiền đống góp đó có được đưa vào chi phí tài chính không ah, (công ty đang trong giai đoạn xây dựng chưa có đầu ra và khoản tiền đồng góp đó được chuyển qua một tổ chức đó là: ban tuyên truyền và phân phát hàng bảo lụt của thành phố)giúp em với nhé. em cảm ơn!
 
Lớp cập nhật chính sách thuế do Hội kế toán TP.HCM tổ chức
Perfume_at

Perfume_at

Cao cấp
3/6/09
787
13
18
Hà Nội
Chỉ được chi từ quỹ phúc lợi, không thì từ lương của mọi người tự nguyện đóng góp
 
VTM

VTM

Guest
14/10/05
5,518
81
48
TÂY NAM BỘ
chào cả nhà!
cả nhà giúp em với: công ty có đống góp một khoản tiền để ủng hộ đồng bào bảo lụt sau cơn bảo vừa qua, vậy khoản tiền đống góp đó có được đưa vào chi phí tài chính không ah, (công ty đang trong giai đoạn xây dựng chưa có đầu ra và khoản tiền đồng góp đó được chuyển qua một tổ chức đó là: ban tuyên truyền và phân phát hàng bảo lụt của thành phố)giúp em với nhé. em cảm ơn!

Chỉ được chi từ quỹ phúc lợi, không thì từ lương của mọi người tự nguyện đóng góp

Tài trợ cho khắc phục hậu quả thiên tai gồm: tài trợ bằng tiền hoặc hiện vật để khắc phục hậu quả thiên tai trực tiếp cho tổ chức được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật; cá nhân bị thiệt hại do thiên tai thông qua một cơ quan, tổ chức có chức năng huy động tài trợ theo quy định của pháp luật.
*Hồ sơ xác định khoản tài trợ cho việc khắc phục hậu quả thiên tai gồm: Biên bản xác nhận khoản tài trợ có chữ ký của người đại diện doanh nghiệp là nhà tài trợ, đại diện của tổ chức bị thiệt hại do thiên tai (hoặc cơ quan, tổ chức có chức năng huy động tài trợ) là đơn vị nhận tài trợ (theo mẫu số 05/TNDN ban hành kèm theo Thông tư này) kèm theo hoá đơn, chứng từ mua hàng hoá (nếu tài trợ bằng hiện vật) hoặc chứng từ chi tiền (nếu tài trợ bằng tiền).

Vẫn được chấp nhận là chi phí hợp lý hợp lý, nếu bạn thực hiện đầy đủ thủ tục.
 
La An

La An

thianan73@yahoo.com.vn
18/10/07
819
1
18
Cần thơ
Chỉ được chi từ quỹ phúc lợi, không thì từ lương của mọi người tự nguyện đóng góp
vậy ta có thể đưa các khoản ủng hộ lu lụt hay quỹ an ninh quốc phòng vào TK 642 có được ko các anh chị
 

Xem nhiều