Chi phí nghiên cứu, thí nghiệm một sản phẩm dịch vụ mới

  • Thread starter hoang thi tra vinh
  • Ngày gửi

1735 lượt xem

H

hoang thi tra vinh

Sơ cấp
8/8/09
4
0
0
36
đà nẵng
Mọi người ơi ai biết cho mình hỏi về chi phí nghiên cứu thí nghiệm. Công ty mình có nghiên cứu và thí nghiệm gia cố đất. chua có doanh thu cho hoạt động này. Bây giờ kế toán phải làm gì, có tập hợp chi phí và kết chuyển trong năm không?
Mình cảm ơn mọi người
 

Thành viên trực tuyến

  • prokhong5

Xem nhiều