Phân bổ giá vốn hàng bán cho các tài khoản chi tiết

 • Thread starter ktthoai
 • Ngày gửi
ktthoai

ktthoai

Sơ cấp
26/12/08
11
0
0
35
ha noi
Chào các bạn !
Mình mới làm kế toán cho một công ty TNHH hai thành viên trở lên. Công ty mình chuyên kinh doanh vể mặt hàng máy nén khí, cần khoan (choòng khoan ), mũi khoan đá, máy hàn, và các thiết bị máy mỏ. Công ty mình thành lập từ tháng 6/2009.

 1. Ngày 19/7/2009 Công ty mình nhập khẩu 1 lô hàng cần khoan đá giá 22 dài 2.5mét với số lượng là 800 cái, đơn giá theo tờ khai nhập khẩu là 75.750 đồng/cái
 2. Ngày 6/8/2009 Xuất cho công ty mỏ hầm lò 800 cái - Hoá đơn GTGT số 0035313
 3. Ngày 14/9/2009 Cty lại nhập khẩu lô hàng thứ 2 với số lượng là 620 cái cần khoan đá giác 22 dài 2.5 mét đơn giá theo tờ khai nhập khẩulà 75.875 đồng/cái
 4. Ngày 23/9/2009 bán cho công ty Hầm lò 600 cái - Hoá đơn GTGT số 0035316
 5. Ngày 16/10/2009 Nhập khẩu lô hàng thứ 3 cần khoan đá giác 22 dài 2.5mét với số lượng là 1050 cái đơn giá trên tờ khai nhập khẩu là 75.750 đồng / cái
 6. Ngày 27/10/2009 Xuất bán cho cty Hầm lò 700 cái - Hoá đơn GTGT số 0035322
 7. Ngày 05/11/2009 xuất bán cho cty Viến đông 110 cái - Hoá đơn GTGT số 0035323
 8. Ngày 13/11/2009 xuất bán cho cty Hầm lò 48 cái - Hoá đơn GTGT số 0035326
 9. Ngày 13/11/2009 Xuất bán cho Cty Viễn đông là 46 cái - Hoá đơn GTGT số 0035327
 10. Ngày 14/12/2009 Nhập khẩu lô hàng thứ 4 mặt hàng cần khoan đá giác 22 dài 2.5mét số lượng là 600 cái; đơn giá theo tờ khai nhập khẩu là 81.810 đồng/cái
 11. Ngày 16/12/2009 xuất bán cho cty Hầm lò số lượng là 435 cái - Hoá đơn GTGT số 0035336
Ngày 31/12/09 mình tiến hành tính giá vốn hàng hoá xuất kho ( phương pháp bình quân gia quyền )
Giá vốn hàng XK = ( 800*75.750 + 620 * 75.875 + 1050 * 75.750 + 600 * 81.810) / (800+620+1050+600) = 76.960 đồng
Mình đang gặp vướng mắc ở việc định khoản giá vốn hàng bán cho các nghiệp vụ kinh tế trên.
Khi nhập khẩu hàng hoá mình đã tiến hành định khoản các bút toán liên quan ; ví dụ cho nghiệp vụ ngày 19/07/2009 :

 • Nợ TK 156 : 60.600.000
Có TK 331 : 60.000.000
Có TK 3333 : 600.000

 • Nợ TK 1331 : 3.060.000
Có TK 33312 : 3.060.000

 • Nợ TK 3333 : 600.000
Nợ TK 33312 : 3.060.000
Có TK 1111 : 3.660.000 ( Nộp thuế tại cửa khẩu )
Ngày 31/12 khi tính được giá vốn hàng xuất kho theo quy định mình sẽ phải định khoản :
Nợ TK 632 : (76.960 * 800 )
Có TK 156 : 61.568.000
Nhưng mình mở số theo dõi chi tiết cho các hoá đơn nên khi kết chuyển giá vốn thì mình phải định khoản : Nợ TK 63213 / Có TK 15613 ( TK 63213 – GVHB hoá đơn GTGT số 0035313 và TK 15613 – Hàng hoá hoá đơn GTGT số 0035313 .TK 15613 là tiểu khoản của TK 156). Mình muốn hỏi các bạn là khi nhập hàng về mình đưa vào TK 156 nhưng khi kết chuyển giá vốn mình muốn định khoản chi tiết cho các TK thì mình phải làm thế nào ? Vì khi nhập khẩu hàng hoá mình không thể định khoản trực tiếp vào TK 15613 được vì nhập kho và xuất kho với số lượng và đơn giá là khác nhau .
Có lẽ mình là người đầu tiên gặp tình huống này nên mình không biết xử lý thế nào. Mong các bạn cho ý kiến. Cũng có thể tình huống của mình đối với ai đó là đơn giản nhưng với mình không thể nghĩ ra và mong các bạn góp ý để các bạn khác nếu có gặp tình huống như mình thì dễ xử lý. Mọi ý kiến của các bạn xin gửi về hòm thư : dangsonhoai@gmail.com hoặc post bài lên diễn đàn.
Cảm ơn các bạn đã đọc bài của mình và góp ý. Chúc các bạn thành công, công việc ngày càng hưng thịnh và phát triển !
 
ktthoai

ktthoai

Sơ cấp
26/12/08
11
0
0
35
ha noi
Chào các bạn !
Mình mới làm kế toán cho một công ty TNHH hai thành viên trở lên. Công ty mình chuyên kinh doanh vể mặt hàng máy nén khí, cần khoan (choòng khoan ), mũi khoan đá, máy hàn, và các thiết bị máy mỏ. Công ty mình thành lập từ tháng 6/2009.

 1. Ngày 19/7/2009 Công ty mình nhập khẩu 1 lô hàng cần khoan đá giá 22 dài 2.5mét với số lượng là 800 cái, đơn giá theo tờ khai nhập khẩu là 75.750 đồng/cái
 2. Ngày 6/8/2009 Xuất cho công ty mỏ hầm lò 800 cái - Hoá đơn GTGT số 0035313
 3. Ngày 14/9/2009 Cty lại nhập khẩu lô hàng thứ 2 với số lượng là 620 cái cần khoan đá giác 22 dài 2.5 mét đơn giá theo tờ khai nhập khẩulà 75.875 đồng/cái
 4. Ngày 23/9/2009 bán cho công ty Hầm lò 600 cái - Hoá đơn GTGT số 0035316
 5. Ngày 16/10/2009 Nhập khẩu lô hàng thứ 3 cần khoan đá giác 22 dài 2.5mét với số lượng là 1050 cái đơn giá trên tờ khai nhập khẩu là 75.750 đồng / cái
 6. Ngày 27/10/2009 Xuất bán cho cty Hầm lò 700 cái - Hoá đơn GTGT số 0035322
 7. Ngày 05/11/2009 xuất bán cho cty Viến đông 110 cái - Hoá đơn GTGT số 0035323
 8. Ngày 13/11/2009 xuất bán cho cty Hầm lò 48 cái - Hoá đơn GTGT số 0035326
 9. Ngày 13/11/2009 Xuất bán cho Cty Viễn đông là 46 cái - Hoá đơn GTGT số 0035327
 10. Ngày 14/12/2009 Nhập khẩu lô hàng thứ 4 mặt hàng cần khoan đá giác 22 dài 2.5mét số lượng là 600 cái; đơn giá theo tờ khai nhập khẩu là 81.810 đồng/cái
 11. Ngày 16/12/2009 xuất bán cho cty Hầm lò số lượng là 435 cái - Hoá đơn GTGT số 0035336
Ngày 31/12/09 mình tiến hành tính giá vốn hàng hoá xuất kho ( phương pháp bình quân gia quyền )
Giá vốn hàng XK = ( 800*75.750 + 620 * 75.875 + 1050 * 75.750 + 600 * 81.810) / (800+620+1050+600) = 76.960 đồng
Mình đang gặp vướng mắc ở việc định khoản giá vốn hàng bán cho các nghiệp vụ kinh tế trên.
Khi nhập khẩu hàng hoá mình đã tiến hành định khoản các bút toán liên quan ; ví dụ cho nghiệp vụ ngày 19/07/2009 :

 • Nợ TK 156 : 60.600.000
Có TK 331 : 60.000.000
Có TK 3333 : 600.000

 • Nợ TK 1331 : 3.060.000
Có TK 33312 : 3.060.000

 • Nợ TK 3333 : 600.000
Nợ TK 33312 : 3.060.000
Có TK 1111 : 3.660.000 ( Nộp thuế tại cửa khẩu )
Ngày 31/12 khi tính được giá vốn hàng xuất kho theo quy định mình sẽ phải định khoản :
Nợ TK 632 : (76.960 * 800 )
Có TK 156 : 61.568.000
Nhưng mình mở số theo dõi chi tiết cho các hoá đơn nên khi kết chuyển giá vốn thì mình phải định khoản : Nợ TK 63213 / Có TK 15613 ( TK 63213 – GVHB hoá đơn GTGT số 0035313 và TK 15613 – Hàng hoá hoá đơn GTGT số 0035313 .TK 15613 là tiểu khoản của TK 156). Mình muốn hỏi các bạn là khi nhập hàng về mình đưa vào TK 156 nhưng khi kết chuyển giá vốn mình muốn định khoản chi tiết cho các TK thì mình phải làm thế nào ? Vì khi nhập khẩu hàng hoá mình không thể định khoản trực tiếp vào TK 15613 được vì nhập kho và xuất kho với số lượng và đơn giá là khác nhau .
Có lẽ mình là người đầu tiên gặp tình huống này nên mình không biết xử lý thế nào. Mong các bạn cho ý kiến. Cũng có thể tình huống của mình đối với ai đó là đơn giản nhưng với mình không thể nghĩ ra và mong các bạn góp ý để các bạn khác nếu có gặp tình huống như mình thì dễ xử lý. Mọi ý kiến của các bạn xin gửi về hòm thư : dangsonhoai@gmail.com hoặc post bài lên diễn đàn.
Cảm ơn các bạn đã đọc bài của mình và góp ý. Chúc các bạn thành công, công việc ngày càng hưng thịnh và phát triển !
Sao không ai có ý kiến vậy? Chẳng lẽ vấn đề của mình là một vấn đề không đáng quan tâm?
 
marsida

marsida

Trung cấp
26/3/09
116
2
18
Bà Rịa Vũng Tàu
Mình nghĩ bạn nên ghi ký hiệu cho các loại mặt hàng mà ko cần theo dõi từng hoá đơn đâu!ví dụ: 1561D = cần khoan đá, 1561G = cần khoan đá giác chẳng hạn!Khi nhìn vào loại đá xuất trong hoá đơn bạn sẽ hạch toán giá vốn cho từng loại và cuối kỳ tổng hợp lại dễ dàng hơn!
 
ktthoai

ktthoai

Sơ cấp
26/12/08
11
0
0
35
ha noi
Mình nghĩ bạn nên ghi ký hiệu cho các loại mặt hàng mà ko cần theo dõi từng hoá đơn đâu!ví dụ: 1561D = cần khoan đá, 1561G = cần khoan đá giác chẳng hạn!Khi nhìn vào loại đá xuất trong hoá đơn bạn sẽ hạch toán giá vốn cho từng loại và cuối kỳ tổng hợp lại dễ dàng hơn!
Cảm ơn bạn đã góp ý. Mình đã hoàn thành phần hạch toán đó với các tài khoản chi tiết là 15601 : Cần khoan đá giác 22 dài 2.5m; TK 15602 : Cần khoan đá giác 22 dài 2 m và Tk 15603 : Mũi khoan phi 42 để theo dõi và mình cũng đã K/C cuối kỳ. Sdư cuối kỳ và số thực tế là khớp nhau.Cảm ơn bạn một lần nữa nhé !
 

Xem nhiều