Quyết tóan thuế TNCN của tổ chức chi trả thu nhập

 • Thread starter Thanh Nam
 • Ngày gửi
Thanh Nam

Thanh Nam

Admin
Thành viên BQT
Quản lý cao cấp
24/4/03
3,314
1,123
113
HCM
www.famaconsulting.vn
QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN
CỦA TỔ CHỨC CHI TRẢ THU NHẬP

Tác giả: HaiTam • Các khỏan thu nhập phải kê khai quyết tóan


  • Đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công:
Đơn vị chi trả thu nhập không phải kê khai quyết tóan đối với phần thu nhập thuộc diện được miễn thuế trong 6 tháng đầu năm 2009.
·Đối với tiền lương, tiền công theo HĐLĐ, TỨLĐTT hoặc theo quyết định lương thì thu nhập được miễn thuế TNCN được xác định căn cứ vào Bảng thanh tóan tiền lương, tiền công chi trả từ tháng 01 đến tháng 06/2009.
Trường hợp đơn vị chi trả thu nhập theo kết quả công việc thì thu nhập được miễn thuế sẽ được xác định theo quyết toán.
Trường hợp vì lý do khách quan người lao động nhận được tiền lương của các tháng từ 01 đến 06 sau thời điểm chi trả nhưng chậm nhất không quá ngày 31/12/2009 thì vẫn được miễn thuế.
·Đối với tiền lương, tiền công, tiền thưởng của năm 2008 trở về trước
nhưng chi trả trong 6 tháng đầu năm 2009 thì vẫn thuộc thu nhập được miễn thuế. ·Đối với các khoản tiền thưởng:
-Tiền thưởng tháng (01-06), thưởng quý (I-II) được chi trong năm 2009 thì không phải kê khai quyết toán. Nếu đơn vị chi trả sau 31/12/2009 thì sẽ không được miễn thuế nhưng sẽ được kê khai thu nhập năm 2010.
-Tiền thưởng năm 2009 đối với người LĐ làm việc đủ 12 tháng thì ½ được miễn thuế; đối với người LĐ làm việc không đủ 12 tháng thì sẽ được phân chia tương ứng số tháng làm việc để áp dụng miễn thuế.
-Trường hợp khoản tiền thưởng năm 2009 được chi trả trong quý I/2010
thì ½ được miễn thuế, ½ phải khấu trừ và kê khai quyết toán năm 2010. ·Đối với các khoản lợi ích khác (bằng tiền hoặc không bằng tiền) nếu chi trả trong 6 tháng đầu năm 2009 thì không phải kê khai quyết toán.


  • Đối với thu nhập từ đầu tư vốn, chuyển nhượng vốn, tiền bản quyền, nhượng quyền thương mại:
Nếu chi trả các khoản thu nhập này của năm 2009 thì đơn vị chi trả không phải kê khai quyết toán thuế; nếu ứng trước các khoản thu nhập này có nguồn gốc năm 2010 (và tiếp theo) thì phải tính thuế và kê khai quyết toán thuế năm 2009 đối với phần ứng trước.
·Đối với thu nhập từ đầu tư vốn: Thu nhập làm căn cứ xác định số thuế TNCN được miễn là thu nhập nhận được từ hoạt động đầu tư vốn của năm 2009 bao gồm: phần cổ tức, lợi tức được chia của năm 2009; lãi tiền vay là số lãi thực nhận trong năm 2009 phù hợp tỷ lệ lãi theo hợp đồng vay. Trường hợp, cá nhân nhận trước thu nhập nhiều năm thì thu nhập tương ứng năm 2009 được miễn.
·Đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn: là số tiền cá nhân nhận được từ các giao dịch chuyển nhượng vốn hoàn thành theo hướng dẫn tại khoản 2, mục II, phần B của Thông tư 84/2008/BTC-TCT phù hợp với thời gian miễn thuế theo hứơng dẫn tại khoản 1, điều 1 của Thông tư 160/2009/TT-BTC.
Các khoản thu nhập này nếu được chi trả sau năm 2009 thì thời hạn được áp dụng miễn thuế chậm nhất không quá ngày 30/06/2010.


  • Đối với thu nhập từ trúng thưởng:
Thu nhập này không thuộc điện được miễn thuế. Đơn vị chi trả phải khấu trừ thuế và kê khai quyết toán theo quy định.


 • Hồ sơ khai quyết toán thuế
Hiện nay, Tổng cục thuế vừa ban hành công văn số 90/TCT-TNCN ngày 08/01/2010, trong đó có đọan như sau:
Trích nguyên văn
“1. Về quyết toán thuế TNCN năm 2009:

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc rà soát, cải tiến các thủ tục hành chính về thuế, Tổng cục Thuế đang nghiên cứu để sửa đổi các thủ tục hành chính về thuế TNCN theo hướng đơn giản, dễ thực hiện để trình Bộ Tài chính ban hành. Dự kiến các thủ tục hành chính về thuế TNCN mới sẽ được ban hành trong nửa đầu tháng 01/2010 để áp dụng ngay cho kỳ kê khai quyết toán thuế TNCN năm 2009 và kê khai thuế TNCN phát sinh từ tháng 01/2010 trở đi.

Vì vậy, đề nghị các Cục thuế thông báo cho các tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập biết chủ trương này để tạm dừng việc nộp tờ khai quyết toán thuế TNCN năm 2009 trong tháng 01/2010 và thực hiện kê khai quyết toán theo mẫu kê khai mới để nộp cho cơ quan thuế từ ngày 01/02/2009.”
Bạn đọc có thể tải văn bản liên quan tại đây


 • Trường hợp ký hợp đồng lao động lương NET:
Trường hợp người lao động ký hợp đồng với đơn vị chi trả thu nhập nhận lương không có thuế TNCN (lương NET), tiền thuế TNCN được tính riêng và do cớ quan chi trả thu nhập nộp thay, nay quyết toán thuế nếu đơn vị chi trả thu nhập không hoàn trả tiền thuế được miễn cho người lao động thì cũng không được hạch toán khoản thuế được miễn này vào chi phí tiền lương, tiền công trong chi phí kinh doanh.

Tổng hợp thu nhập và miễn giảm
ubr_upload.pl

d0jb7a647mjazxe.jpg

Bài viết chỉ nhằm hỗ trợ tham khảo, các bạn vui lòng tra cứu nội dung chính thức trên các văn bản pháp quy đã dẫn. Trong khi biên soạn có thể có sai sót, tác giả rất mong nhận được góp ý qua email haitam@webketoan.vn
Bài viết có tham khảo tài liệu của LS Trần Xoa.
HaiTam - Webketoan
 
Sửa lần cuối:
Khóa học Quản trị dòng tiền

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA