Chỉ tiên C4 Tờ khai QT Thuế TNDN - Thuế TNDN miễn giảm trong kỳ?

  • Thread starter NguyễnHạnhUyên
  • Ngày gửi
N

NguyễnHạnhUyên

Cao cấp
24/8/07
215
3
18
Hà nội
Mình đang làm Tờ khai QT thuế TNDN 2009 phần thuế TN được miễn giảm trong kỳ (chỉ tiêu C4) mình tính 30 % số thuế dc miễn giảm theo Thông tư 03 nhưng nhập số vào và bấm nút Ghi phần mềm báo đỏ là thế nào các bạn nhỉ? các bạn hướng dẫn mình với
 
VTM

VTM

Guest
14/10/05
5,518
81
48
TÂY NAM BỘ
Mình đang làm Tờ khai QT thuế TNDN 2009 phần thuế TN được miễn giảm trong kỳ (chỉ tiêu C4) mình tính 30 % số thuế dc miễn giảm theo Thông tư 03 nhưng nhập số vào và bấm nút Ghi phần mềm báo đỏ là thế nào các bạn nhỉ? các bạn hướng dẫn mình với

Chỉ tiêu C4 : dành cho các DN thuộc diện ưu đãi thuế.
Bạn không ghi số thuế được giảm 30% vào đây.

Bạn làm theo Thông tư 03, ở đây:
c) Tự khai quyết toán thuế năm 2009:
Doanh nghiệp ghi bổ sung 2 dòng vào trước dòng cam đoan trong Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp theo mẫu hiện hành như sau:
- Thuế TNDN được giảm theo Nghị quyết CP 30/2008 = (Thuế TNDN phải nộp năm 2009 x 30%).
- Thuế TNDN còn phải nộp của năm 2009 = (Thuế TNDN phải nộp năm 2009 x 70%).
 

Xem nhiều