Miễn giảm thuế TNCN với thu nhập từ bản quyền, nhượng quyền thương mại

  • Thread starter wildlotus
  • Ngày gửi
W

wildlotus

Sơ cấp
19/9/08
5
0
0
Hà Nội
Hi cả nhà, công ty mình tiến hành mua bản quyền về thương hiệu đã được đăng ký với Cục Sở hữu trí tuệ của cá nhân. Bên mình đang xem xét mức giá và các chi phí liên quan đến giao dịch này.

Mình đang băn khoăn, với thu nhập từ việc bán bản quyền thương hiệu này cá nhân người bán còn được miễn giảm thuế trong năm 2010 không? Theo mình được biết chỉ được miễn giảm đến hết năm 2009.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
L

lamtientung

Cao cấp
17/8/09
1,132
1
38
thành phố Bắc Giang
Hi cả nhà, công ty mình tiến hành mua bản quyền về thương hiệu đã được đăng ký với Cục Sở hữu trí tuệ của cá nhân. Bên mình đang xem xét mức giá và các chi phí liên quan đến giao dịch này.
Mình đang băn khoăn, với thu nhập từ việc bán bản quyền thương hiệu này cá nhân người bán còn được miễn giảm thuế trong năm 2010 không? Theo mình được biết chỉ được miễn giảm đến hết năm 2009.
TT 160: 1. Đối tượng được miễn thuế thu nhập cá nhân từ ngày 01/01/2009 đến hết ngày 31/12/2009 bao gồm cá nhân cư trú và cá nhân không cư trú có thu nhập từ đầu tư vốn; từ chuyển nhượng vốn (bao gồm cả chuyển nhượng chứng khoán); từ bản quyền; từ nhượng quyền thương mại.
Từ ngày 01/01/2010 cá nhân cư trú và cá nhân không cư trú có thu nhập từ đầu tư vốn; từ chuyển nhượng vốn (bao gồm cả chuyển nhượng chứng khoán); từ bản quyền; từ nhượng quyền thương mại nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định.
TT84: - Thu nhập tính thuế từ nhượng quyền thương mại là phần thu nhập vượt trên 10 triệu đồng theo hợp đồng nhượng quyền thương mại, không phụ thuộc vào số lần thanh toán hoặc số lần nhận tiền mà người nộp thuế nhận được.
Trường hợp cùng là một đối tượng của quyền thương mại nhưng việc chuyển nhượng thực hiện thành nhiều hợp đồng thì thu nhập tính thuế là phần vượt trên 10 triệu đồng tính trên tổng các hợp đồng nhượng quyền thương mại.
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA