Hạch toán khấu hao nhanh như thế nào?

  • Thread starter Kế Toán Già Gân
  • Ngày gửi
Kế Toán Già Gân

Kế Toán Già Gân

Già mà ham
Mấy ngày nay, ăn không ngon, ngủ không yên. Đứng ngồi không xong. Tìm các văn bản hướng dẫn việc tính khấu hao nhanh nhưng đọc hoài cũng chả biết xử lý ra sao. Khiến người héo mòn!!!
Nay quyết định, không giấu cái dốt của mình để viết bài này lên xin được hướng dẫn cách xử lý.

Theo các văn bản hướng dẫn cho phép DN được tính khấu hao nhanh.
Trường hợp khi quyết toán thuế, DN thấy được hiệu quả kinh doanh, DN điểu chỉnh lại số khấu hao nhanh.
Trong trường hợp như thế này, DN phải hạch toán số khấu hao trích thêm như thế nào?

Ứng dụng tài khoản nào để hạch toán số trích khấu hao nhanh.

1.- Có phải làm lại các bảng tính giá thành không? (nếu TSCĐ có liên quan đến chi phí sản xuất)
2.- Hạch toán phần trích khấu hao nhanh này vào thẳng lợi nhuận sau thuế (TK 421)

Mong Thầy/cô, anh chị dành chút thời gian đối hoài kẻ héo mòn, gầy yếu này.

Chân thành cám ơn
 
Khóa học Quản trị dòng tiền

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA