Thanh toán hợp đồng sữa chữa lớn TSCĐ

  • Thread starter ocbien
  • Ngày gửi
O

ocbien

Guest
7/4/07
11
0
1
T.T.Huế
Chào mọi người, mình có một nghiệp vụ kế toán, mong mọi người trong diễn đàn góp ý giúp:
Thanh toán tiền hợp đồng sữa chữa lớn dây chuyền sản xuất bằng tiền mặt, số tiền 32.000. Biết rằng, đã trích trước chi phí sữa lớn là 25.923. Số chi vượt được phân bổ vào phí làm 2 lần, kể từ lần này.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
D

dinh ngoc trang

Guest
29/10/09
29
0
0
35
HCMC
chào bạn ocbien.Mình nghĩ định khoản nghiệp vụ như sau:
Khi bạn thanh toán tiền hợp đồng sữa chữa lớn dây chuyền sản xuất bằng tiền mặt:
Nợ 2413/Có 111 : 32.000
sau đó kết chuyển chi phí sửa chữa lớn vào số đã trích trước:
Nợ 335/Có 2413: 32.000
cuối niên độ, phải điều chỉnh chênh lệch giữa số trích trước và số thực tế sửa chữa:
vì số trích trước nhỏ hơn chi phí thực tế sữa chữa nên trích bổ sung vào chi phí (phân bổ 2 lần)
Nợ 627,641,642.../có 335: 6077/2=3038,5:angel:
 
S

suongmaibuon

Guest
30/1/10
12
0
1
Hà Nội
Chào mọi người, mình có một nghiệp vụ kế toán, mong mọi người trong diễn đàn góp ý giúp:
Thanh toán tiền hợp đồng sữa chữa lớn dây chuyền sản xuất bằng tiền mặt, số tiền 32.000. Biết rằng, đã trích trước chi phí sữa lớn là 25.923. Số chi vượt được phân bổ vào phí làm 2 lần, kể từ lần này.

Theo mình thì định khoản như sau:
Thanh toán:
Nợ TK 331 32.000
Có TK 111 32.000
Số chi vượt:
Nợ TK 142 6.077
Có TK 335 6.077
ĐỊnh kỳ phân bổ
Nợ TK 627 3.038,5
Có TK 142 3.038,5
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA