Mỗi tuần một chuyên đề

Cách hạch toán tái sử dụng hàng bị trả lại

  • Thread starter ginny
  • Ngày gửi
G

ginny

Sơ cấp
nếu như công ty tận dụng hàng hoá bị trả lại đem gia công, hoặc tái sản xuất nhằm phục hồi lại giá trị hàng hoá lại như cũ, sau đó xuất bán thì hạch toán ra sao? xin các anh chị giúp đỡ em cảm ơn rất nhiều
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
Hien

Hien

WKTER
Thành viên BQT
18/2/05
4,303
1,509
113
Hà Nội - Thái Nguyên
Chi phí sửa chữa hàng bị trả lại thuộc chi phí về sản phẩm hỏng. Việc hạch toán chi phí này áp dụng quy định về kế toán chi phí sản phẩm hỏng (Trong định mức thì tính vào giá thành sản phẩm, ngoài định mức thì xử lý riêng - bắt bồi thừơng hoặc đưa vào chi phí).

Khi xuất bán thì hạch toán doanh thu bình thường theo giá bán.
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA